Neznalosť niektorých "drobností", s ktorými neprichádzame denne do kontaktu, môže spôsobiť mnohé nedorozumenia a zbytočné konflikty...
Nenechajte so sebou zametať a žiadajte za svoje peniaze kvalitu! Týka sa to aj jedla: Ak si necháte predložiť hocičo, buďte si istí, že vám hocičo aj predložia.
Myslíte si, že pertraktovaný problém autorských práv sa vás netýka? Možno nie... až do chvíle, kým neorganizujete školskú besiedku...
Po smrti manžela je nutné riešiť záležitosti dedičského konania - prioritným problémom však často býva bezprostredné finančné zabezpečenie.