Daň z prevodu

Chystáte sa od svojich príbuznych kúpiť nehnuteľnosť alebo pozemok? Zoznámte sa s novelou zákona o dani z dedičstva, darovania a prevodu nehnuteľnosti.

>> Móda >> Aktuálne >> Daň z prevodu

Ak nepatríte k známemu hnutiu a nezvyknete v praxi uplatňovať postoje v duchu obľúbeného precedensu - "Požičal som si. Od koho? Čo vás je do toho? Splácať začnem v roku tritisíc..." - pravdepodobne vás zaujímajú zásadné novelizácie daňových zákonov. Patrí k nim aj novelizácia zákona č. 318/1992 Zb. o dani z dedičstva, dani z darovania a dani z prevodu a prechodu nehnuteľnosti (tzv. zákon o trojdani), platná od 1. januára 2003.

Podľa tohoto zákona sa osoby delia na tri skupiny príbuzenského vzťahu (čím je stupeň príbuzenskej väzby vzdialenejší a základ dane vyšší, tým väčšia je majetková daň). Do prvej skupiny patria deti, rodičia, manželia, starí rodičia, vnuci atď. Do druhej skupiny patria súrodenci, osoby žijúce viac ako rok v spoločnej domácnosti, synovci, netere, tety a strýkovia. Do tretej skupiny patria všetky ostatné fyzické a právnické osoby.

Pri predaji nehnuteľnosti medzi najbližšími osobami platia 2 daňové pásma: Do milióna korún pol percenta, nad milión korún jedno percento zo základu dane. Osoby druhej skupiny budú platiť pri prevode nehnuteľnosti paušálne dve percentá dane. V tretej skupine osôb sú štyri daňové pásma - od troch do šiestich percent. (Dani z prevodu nepodliehajú prevody bytov zo štátneho alebo mestského vlastníctva na bývalých nájomcov ani prvé prevody bytov z vlastníctva stavebníka na nového majiteľa.)

Daň z prevodu nehnuteľnosti platí predávajúci. Podľa dohody však môže daň zaplatiť aj kupujúci. No pokiaľ tak neurobí, majetková daň bude vymáhaná od predávajúceho, ktorý má povinnosť zaplatiť túto daň podľa zákona.

Daňová povinnosť predávajúceho vzniká zápisom vlastníckeho práva nového majiteľa nehnuteľnosti v katastri nehnuteľnosti. Daňové priznanie a platbu dane z prevodu treba realizovať do 90-tich dní bez výzvy (vyrúbenia dane daňovým úradom).

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.