Rozvod

Rozvod je považovaný za druhú, najstresujúcejšiu skúsenosť v živote človeka, ktorá nasleduje po úmrtí blízkych. Preto sa odporúča dôsledne zvážiť tento krok.

Sú situácie, keď sa nedá nájsť iné východisko. V prvom rade ide o fyzické a psychické týranie alebo alkoholizmus partnera. Nie je prekvapujúce, že najviac párov sa rozvádza v Bratislavskom kraji a najmenej v Prešovskom kraji. Veľké mestá ponúkajú viac príležitostí a dôvodov na rozpad manželstva. Zároveň všetko závisí aj od individuálnych predpokladov jednotlivých partnerov, ako sa vedia postaviť k nástrahám a problémom. Súčasne k rozvodovosti prispieva aj právny systém, kde sa za socializmu bolo ťažšie rozviesť.

Majetok
Do spoločného majetku nepatrí majetok získaný dedičstvom, darom, reštitúciou alebo pred uzatvorením manželstva. Sem sa zaraďuje aj majetok, ktorý patrí do výlučného vlastníctva jedného z manželov – ide o o veci osobnej potreby a vec, ktorá síce bola nadobudnutá počas manželstva ale použili sa peniaze, ktoré boli nasporené pred manželstvom.

Bytová otázka
- na byt nadobudnutý pred manželstvom nemá druhý partner majetkový nárok
- byt nadobudnutý počas manželstva si musia manželia podeliť

Pôžičky
- ak bol hypotekárny úver viazaní spoločne napríklad na byt, je potrebné sa dohodnúť s partnerom na podmienkach splácania, prípadne vyrovnania sa v rámci bezpodielového vlastníctva
- ak jeden z partnerov získal úver pre manželstvom alebo nie je s ním viazaný, situáciu rieši dlžník
- pri dostatočnom finančnom krytí prevezme jeden z partnerov všetky finančné povinnosti voči banke za vopred dohodnutých podmienok
- pri nedostatočnom finančnom krytí je možné prizvať nového spoludlžníka, ktorá musí spĺňa kritéria banky (finančné krytie, vek...)
- podlžnosť voči banke možno previesť na inú osobu, formou predaja nehnuteľnosti a hypotéky
- ponúka sa možnosť nového hypotekárneho úveru na splatenie starej hypotéky
- predčasné splatenie hypotéky je tiež jedným z riešení, pri ktorej sa však spláca poplatok, ktorý nie je veľmi výhodný
- v prípade podnikania sa stáva, že jeden z partnerov ručí svojim majetkom a skrachuje, vtedy všetky dôsledky zasiahnu aj druhého partnera

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.