Je súčasťou života každého z nás. Nevyberá si vek, pohlavie či náboženské vyznanie. V tomto smere je bolesť spravodlivá.