Podporuje Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP), ktorá potvrdila nekalé praktiky niektorých finančných agentov. Týka sa to etiky členov pri propagácii služieb, poskytovaní i...
Nesmierne dôležitý prvý dojem spoluvytvára oblečenie a doplnky. Veľmi významná je pritom farba oblečenia, ktorej vplyv je oveľa väčší, ako si myslíme...
Žijeme v nedokonalom svete - plnom chýb, omylov, neschopnosti a profesionálnej ľahostajnosti... Preto existujú súdni znalci.
Pred pracovným pohovorom si premyslite nielen to, čo poviete, ale aj to, ako to poviete. Komunikatívnosť totiž neznamená schopnosť neviazane tárať...
Máte nové pracovné miesto a šírite okolo seba dojem skromnej, slušnej, nadšenej a pracovitej osôbky? Preboha, kto vám to poradil?
Pracovný pohovor predstaví nielen potenciálneho zamestnanca, ale aj zamestnávateľa... Všímajte si všetky detaily a komunikujte ako rovný s rovným.
Zákonník práce upravuje základne povinnosti a práva medzi zamestnávateľom a zamestnancom, problém diskriminácie rieši antidiskriminačný zákon.
Máte tendenciu pokladať lekárov za nadľudí? Necháte si bez protestu nanútiť myšlienku, že oni živia vás a nie vy ich? Vaša chyba!
...Čo tam po nejakej ústretovosti, etike, kultúre predaja či dokonca zákone! My, Slováci sme už raz takí - máme svoje (zaostalé) špecifiká!
Zákonník práce upravuje základne povinnosti a práva medzi zamestnávateľom a zamestnancom, problém diskriminácie rieši antidiskriminačný zákon.
Právny poriadok platný na území Slovenskej republiky nepozná úpravu predmanželskej zmluvy - na dohody a` la Hollywood teda môžete zabudnúť.
...po rozvode nemusí byť "súdom nalinkovaná záležitosť". Závisí predovšetkým od rodičov dieťaťa, na akom type starostlivosti sa dohodnú.
Podlaha, okná, kúpeľňa, rolety... Máte v byte majstrov, ich práca sa vám nepozdáva a účty utešene narastajú? Nenechajte sa okrádať!
Denná prax dokazuje, že nielen hlava štátu a veľkopodnikatelia potrebujú v oblasti financií a práva stálych odborných poradcov...
Nie ste manželia a uvažujete o spoločnom byte? Láska je krásna vec, ale aj peniaze sú životne dôležité. Nepodliehajte ilúziam a konajte pragmaticky.
Chystáte sa od svojich príbuznych kúpiť nehnuteľnosť alebo pozemok? Zoznámte sa s novelou zákona o dani z dedičstva, darovania a prevodu nehnuteľnosti.
Tvrdia vám predajcovia pri výpredajoch a v tzv. second handoch, že na daný tovar sa nevzťahuje záruka? Nie je to pravda.
Rozvod je považovaný za druhú, najstresujúcejšiu skúsenosť v živote človeka, ktorá nasleduje po úmrtí blízkych. Preto sa odporúča dôsledne zvážiť tento krok.