...Neveriaci Tomáš, bozk múzy?
...vypiť kalich utrpenia, na ružiach ustlané...?
...panický strach, hon na čarodejnice...?
...Jóbova zvesť, záhadný ako sfinga...
...piata kolóna, siedma veľmoc?
...lukulské hody, mať na rováši?
..mikroskopické organizmy sa nachádzajú prakticky všade okolo nás...
...Bartolomejská noc, noc dlhých nožov a krištáľová noc?