Medzi iné bežné poruchy kože sa radia ochorenia, ktoré majú okrem zdravotného hendikepu aj kozmetický.
Dnes už každý alergik vie, že sa svojej nepríjemnej choroby nedokáže celkom zbaviť, pretože medicína ju nedokáže celkom vyliečiť.
Po štyridsiatke by sa ženy mali zamyslieť nad prevenciou srdcového ochorenia a to z dôvodu nedostatočnej produkcie hormónu estrogénu.
...je základnou biologickou potrebou človeka a z hľadiska nervovej sústavy nie je to pasívny ale vysoko aktívny dej s minimálnym pohybom tela.
Tvorí bariéru voči vonkajším vplyvom, viaže vlhkosť, reguluje teplotu a reaguje na všetky vonkajšie dotykové vnemy – je najväčším ľudským orgánom.
...máva rôzne príčiny a môže signalizovať i vážne ochorenie. Riešiť problém nadmerného potenia znamená podrobiť sa celkovému vyšetreniu.
Padá na vás nekonečná únava? Oči sa vám zatvárajú a celé vaše telo hlási, že má "vybité baterky"? Zistite si, prečo...
Ľudský papilomavírus postihuje ženy aj mužov, väčšina z nich vymizne bez liečby, ale niektoré z nich spôsobujú zmeny v bunkách výstelky krčka maternice.
... je porucha látkovej premeny, pri ktorej sa v dôsledku nárastu hladiny kyseliny močovej v krvi v organizme ukladajú soli kyseliny močovej.
Neprirodzené striedanie tepla a zimy má vplyv aj na naše zdravie. Organizmus je oveľa viac náchylnejší na vírusové ochorenia, napríklad na chrípku.
...vírusového pôvodu sú neliečiteľné a šíria sa predovšetkým pohlavným stykom, mávajú zväčša dlhodobý priebeh a postihujú ľudí každého veku bez rozdielu.
Nebezpečenstvo črevných parazitov číha na naše deti ako aj na nás ak nebudeme dostatočne dodržiavať základy hygieny.
Pod pojmom bolesť sa chápe nepríjemný zmyslový vnem, ktorý za normálnych podmienok funguje ako ochranný signál pred možným nebezpečenstvom.
Podobne ako klasická medicína aj tradičná orientálna medicína v prvom rade zisťuje chorobu osobným pohovorom s pacientom...
...alebo fakty? Ako treba chápať teórie zaoberajúce sa pôsobením farieb na zdravotný stav človeka, jeho psychickú a fyzickú pohodu?
...porucha erekcie je z najčastejších porúch sexuálnych funkcií u mužov, v minulosti sa často zamieňala za impotenciu, nový termín však lepšie vystihuje problém.
Ľahký, pružný krok je jeden zo stavebných kameňov dobrej nálady... nezabúdajte preto na pravidelnú starostlivosť o chodidlá i celé nohy... vyplatí sa...
Napriek tomu, že týmto ochorením trpia aj muži, väčšinou je postihnutá touto infekciou hlavne ženská populácia. Prečítajte si čo spôsobuje toto ochorenie.