Ako odhaliť, kedy vám partner klame? Niekedy nato netreba veľa dôvtipu, inokedy sa zapotíte, kým im na klamstvo prídete...
Vynikajúco zvolená fotografia v profile vie byť v online zoznamovaní úžasnou výhodou. Aby sme vám vedeli čo najlepšie poradiť, ako zvládnuť toto umenie...
V online profiloch robíme všetko preto, aby sme sa ukázali v čo najlepšom svetle. Aj keď to možno myslíme dobre, nie vždy to vyjde.
Peniaze lásku nekúpia! Dokážu však narobiť poriadne problémy vo vzťahu. Aké sú však najčastejšie príčiny sporov dvojíc o peniaze? Partner na úrovni Vám prináša odpovede presne na tieto otázky.
Je načase zapracovať na kondičke! Hovorí sa „V zdravom tele zdravý duch“. A v zdravom tele sa tiež ľahšie hľadá láska! Neveríte?
Konštelácie odhaľujú skryté súvislosti a vnútornú dynamiku vzťahov. Pokiaľ je v rodine zachovaný a ctený poriadok a hierarchia, rodina tvorí ucelený systém, energia plynie a nekonečne vyživuje potomkov.
... Abélarda a Heloïsy je skutočnosťou, ktorá pripomína drámu Fausta a Margaréty avšak z 12. storočia.
Historické pramene nám dávajú za pravdu, že každé z veľkých náboženstiev malo vlastný postoj k sexualite...
V každej starovekej civilizácii mal hárem svoje pomenovanie a svedčia o nich rôzne archeologické nálezy z Blízkeho východu.
... je jediná emócia, ktorá spúšťa hormóny a chemické reakcie a preto je úzko spätá so stresom.
V Grécku počas jeho najvyššieho rozkvetu zohrávala veľmi dôležitú úlohu aj homosexualita a lesbická láska.
V staršej dobe bol sexuálny život Grékov tak pestrý a bujarý, že sa vyrovnal orientálnym národom.
... bola rozšírená už treťom tisícročí pred n.l. vo východných civilizáciách Mezopotámie a Egypta, kedy dosiahla svoj rozkvet.
Sú to oblasti nášho tela, ktoré reagujú sexuálnym vzrušením na prejavený dotyk, hladenie, bozky a iné stimulácie.
Univerzálny návod žiaľ neexistuje a tak si musíte vystačiť aspoň s našimi radami, ktoré vás môžu inšpirovať.
Prečo sa súčasní mladí ľudia správajú vo svojom sexuálnom živote spôsobom, ktorý môže vážne poškodiť ich zdravie nielen telesné ale aj duševné a sociálne?
... sú najsilnejším prejavom našich emócií, napriek tomu mnohí majú psychický problém plakať, prípadne sa za ne hanbia.
Každú noc počas spania prechádzame cyklom rôznych fáz úrovní spánku a každá z nich trvá asi 90 minút.