...sú najhospodárnejšie a najzdravšie domy s najnižšími energetickými nákladmi, ich vynálezcom a priekopníkom je strojný inžinier Klaus Becher.
Je tu čas letných rekonštrukcií... Nezabúdajte pri nich na bezpečnosť, veď zlodeji sa svojej "živnosti" len tak ľahko nevzdajú...
Máte doma problémy s prísunom teplej vody? Pýtate sa, prečo vám niekto diktuje: sprchovať len do jedenástej večer?! Odpoveď je tu...
Aj minimálna zásoba kozmetických prípravkov a líčidiel potrebuje svoje miesto... inak povedané, každá žena potrebuje mať svoj "krášliaci kútik"...
Josef Frank ovplyvnil výrazne švédsky dizajn doby modernizmu, napriek tomu je považovaný za kozmopolitného modernistu v architektúre a dizajne.
Zaplávať si v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu v čistej vode vlastného bazéna môže byť pre nadšených plavcov skutočný pôžitok...
Obchodná sieť má v ponuke kovania od niekoľkých výrobcov, štandardné, ktoré vyhovujú technicky všetkým dverám, dizajnové alebo štýlové...
Smer, ktorým sa uberá súčasný interiérový dizajn, najvýstižnejšie vyjadruje spojenie praktický minimalizmus - štýl jednoduchosti.
Z hľadiska hygieny a účinnosti je za najvýhodnejšie považované vysávanie centrálnym vysávačom. Nezanedbateľné je i väčšie pohodlie...
V nasledujúcich článkoch sa vám pokúsime vysvetliť vznik pojmu dizajn, priblížiť v skratke jeho vývoj a význam na spoločnosť, ktorá ho stvorila.