Smer, ktorým sa uberá súčasný interiérový dizajn, najvýstižnejšie vyjadruje spojenie praktický minimalizmus - štýl jednoduchosti.
Z hľadiska hygieny a účinnosti je za najvýhodnejšie považované vysávanie centrálnym vysávačom. Nezanedbateľné je i väčšie pohodlie...
V nasledujúcich článkoch sa vám pokúsime vysvetliť vznik pojmu dizajn, priblížiť v skratke jeho vývoj a význam na spoločnosť, ktorá ho stvorila.