Bontón...

...je slovo francúzskeho pôvodu a znamená príjemné, kultivované spoločenské správanie. Čo všetko to znamená v praxi? Rozoberieme si pravidlá "prednosti" a "zdravenie" medzi sebou. Čítajte...

people_922

Pravidlá prednosti predstavujú jeden zo základných kameňov bontónu a pozná ich väčšina Slovákov. Pre menšinu nezaškodí pripomenúť, že: Prednosť (prejav úcty) dáva pán dáme, mladší staršiemu, podriadený šéfovi, spoločensky neznámý človek významnej či známej osobnosti (vedcovi, umelcovi...). Pravidlo prednosti platí nielen pri vstupovaní do dvier, ale napríklad aj dvíhaní spadnutého predmetu, začatí a ukončení rozhovoru.

V duchu uvedených pravidiel sa nesie aj "ochrana" dámy, staršieho či významnej osobnosti pri vstupovaní do neznámeho verejného priestoru alebo tam, kde by mohlo hroziť nebezpečenstvo - pán, mladší či spoločensky neznámy človek zaujímajú postoj "ochranného predvoja" (v tomto poradí sa tiež vystupuje a zostupuje po schodoch).
Ďalším prejavom úcty je čestné miesto, ktoré sa nachádza po pravej strane toho, kto úctu prejavuje (miesto po pravici teda patrí dáme, staršiemu, významnej osobnosti...).

Zdravenie: Pán, mladší, podriadený a spoločensky neznámy človek zdraví dámu, staršieho, nadriadeného a spoločensky významného človeka; pričom platí, že kto vchádza do miestnosti zdraví prvý.

Pri zdravení priateľa či známeho, ktorý má spoločnosť, je jeho bližšie oslovenie prípustné iba v prípade, keď k tomu sám vyzve. V prípade, že dotyčný je v spoločnosti dámy, je bližší kontakt len výnimočnou záležitosťou (príchodiaci v takom prípade pozdraví, ospravedlní sa - rovnako ako jeho známy, ktorý príchodiaceho predstaví - a čo najrýchlejšie vybaví nevyhnutnú záležitosť).
Človek v spoločnosti priateľa, ktorý niekoho zdraví, pozdraví tiež; ak sa priateľ zastaví, aby vybavil nevyhnutnú záležitosť, po jeho ospravedlnení spoločník odstúpi stranou (samozrejme, iba v prípade, že nedôjde k predstaveniu).

Dáma vstupujúca do miestnosti, kde sa nachádza jej manžel, pozdraví manžela ako posledného. Pán vstupujúci do miestnosti pozdraví svoju manželku až po ostatných dámach a nakoniec sa pozdraví s prítomnými pánmi.

Podľa okolností možno slovný pozdrav doplniť úsmevom, gestom alebo pohybom. Úsmevom vlastne dáma dovolí pánovi, aby ju pozdravil. No úsmev, gesto alebo jednoduchý pohyb môže byť aj samotným pozdravom (delikátny pohybový prejav pozdravu však treba dokonale ovládať).

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.