Až 95 percent žien v materskom veku, ktoré boli testované v 21 krajinách sveta, má v tele ortuť; vedecké štúdie ukazujú...
Stane sa niekedy, že je potrebné nasadiť diétu aj počas tehotenstva, preto vám ponúkame niekoľko doporučení, ktoré by sa mali dodržiavať.
Vysvedčenie môže byť dôvodom radosti a hrdosti, ale aj rozčarovania a hnevu... Milí rodičia, zachovajte pri jeho hodnotení zmysel pre mieru.