Každý človek má iný prach bolesti, deti sú práve tie, ktoré veľmi citlivo reagujú na tento nepríjemný jav, preto nesmieme podceňovať toto ich vnímanie.
Vstup do prvej "skutočnej" školy je v živote dieťaťa veľkým zlomom... A detská izba prestáva byť výhradne hracím priestorom...
...mimovoľné pomočovanie detí či dospelých. Vyskytuje sa predovšetkým v noci, ale ani v priebehu dňa nie je ničím výnimočným.
Priviesť na svet dieťa takzvaným cisárskym rezom má svoje klady a svoje zápory. Na rozdiel od minulosti si však dnes už možno vybrať.
Máte dieťa, ktoré nemajú v láske ani spolužiaci, ani učitelia, ani susedia a deti od susedov? Nehľadajte chybu v okolitom svete, ale v sebe a dieťati.
...je nočná mora mnohých rodičov - odvrknutia, mykanie plecom, prevracanie očami alebo nekonečné námietky posúvajú niektorých rodičov až infarktóznemu stavu.
...sa nachádza v bratislavskej mestskej časti Lamač; informácie o osobitostiach tejto škôlky nám poskytla učiteľka, pani Ľubica Kordošová.
Nie je pravda, že drogy sa týkajú len detí zo sociálne slabých rodín či veľkomestských ulíc; týkajú sa všetkých...
...Čoho? Babyfónov. Produkujú totiž elektromagnetický smog, ktorý negatívne ovplyvňuje nervovú sústavu a mozog kojencov aj odrastenejších detí.
Keď dieťatko prišlo na svet, sme povinný oznámiť matričnému úradu jeho narodenie. Urobí to lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo jeden z rodičov.
Nadmerná pohyblivosť, nesústredenosť, neobratnosť a rad ďalších odchýliek v správaní dieťaťa býva výrazom ľahkej mozgovej dysfunkcie.
V druhom bratislavskom obvode na Palkovičovej ulici existuje - zatiaľ ako zaujímavý experiment - jedna trieda škôlky Waldorf...
Aj vy máte doma deti, ktorým nechýba bicyklovanie, korčuľovanie, hranie na sa schovávačku a podobné hry, s ktorými sme sa aj my výborne zabávali?
Aj vy si myslíte, že mliečne zúbky netreba umývať, lebo aj tak vypadnú? Ste presvedčení, že zubom vedia najviac uškodiť sladkosti? Omyl!
Máte dieťa? Čo je podľa vás výchova? Patríte k tým, ktorí si myslia, že vychovávať dieťa znamená učiť ho jesť príborom a servilne zdraviť susedov...?
Želaním každej budúcej matky je, aby bola spolu s dieťaťom zdravá. Preto je dôležité hneď od začiatku tehotenstva upraviť svoj životný štýl.
Počas gravidity sa u niektorých žien prejavujú v prvých mesiacoch rôzne zdravotné problémy, my vám ponúkame tipy na ich zmiernenie.
Dospelý človek by mal za deň prijať minimálne 3 litre tekutín; u dieťaťa je optimálna spotreba tekutín len o málo nižšia, minimálne 2 litre.