Ako správne stláčať plasty do kontajnera?

Triedenie odpadu je nevyhnutnou súčasťou moderných domácností a je dobré mať čo najviac informácií, aby sa proces recyklácie čo najlepšie zefektívnil. Dánsky spisovateľ Hans Christian Andersen raz múdro poznamenal, že „všetky knihy raz zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové nádherné vydanie“. 

recyklacia2019

Asi to bude človek, ktorý musí dbať o to, aby krása prírody zostala uchvacujúca aj naďalej. Skrýva to v sebe veľkú zodpovednosť a súvisí to so samotným prístupom človeka k prírode a k životnému prostrediu. Je to skrátka výzva.

Od roku 2010 majú na Slovensku všetky obce a mestá zodpovednosť separovať komunálny odpad. Tento zákon výrazne pomáha životnému prostrediu u nás. Zaviedli sa farebné kontajnery, ktoré sú presne označené, a rôzne organizácie sa snažia ľudí vzdelávať a informovať o tom, aké dôležité je triedenie odpadu a že recyklácia má zmysel. 

Časovaná bomba                           

Pre prírodu je najväčšou hrozbou rozmach plastov a výrobkov z nich. Tento materiál sa za posledné desaťročia v modernom svete doslova udomácnil, ale nemôžeme tvrdiť, že by jeho používanie nebolo výhodné. Plast má všestranné využitie a je nesmierne praktický. Od mikroténových vreciek po tašky, rôzne obaly a nápojové fľaše, všetko sú to veci dennej potreby, ktoré nám v mnohom uľahčujú život. Nebol by dôvod sa ich strániť, ak by to bol materiál ako papier.

Papier a výrobky z neho sa v prírode rozložia v priebehu niekoľkých týždňov až mesiacov. Plasty sú však ťažší oriešok. Ich rozklad v prírode trvá stovky až tisíce rokov. Preto ochrancovia prírody bijú na poplach a snažia sa ľudí všemožne motivovať k tomu, aby predchádzali vzniku odpadov a keď už odpad vznikne, aby ho triedili a recyklovali, a tým umožnili ďalším generáciám po nás žiť plnohodnotnejšie.

Ako efektívne separovať?

Triedenie odpadov na Slovensku nie je jednotné a spadá pod organizáciu zodpovednosti výrobcov. Plasty sa buď triedia samostatne do žltých kontajnerov, alebo sa podľa dohody triedia spolu s kovmi a nápojovými kartónmi alebo vo vzájomných kombináciách. Zberové autá tak nemusia vysypávať poloprázdne kontajnery. Dá sa to ale iba v prípade, že zberová spoločnosť má na to potrebné technické zázemie v podobe dotrieďovacej linky, kde sa jednotlivé komodity od seba oddelia. Zvoz odpadu bude výrazne efektívnejší, ak vždy pred vyhodením plastových fliaš, plechoviek, papierových škatúľ a nápojových kartónov zmenšíme ich objem. Najmä plastové fľaše, ak nie sú separované správne, predstavujú pre vozidlá zbytočnú námahu. Fľaše majú veľmi nízku hmotnosť, a ak nie sú stlačené, platíme nie za odvoz smetí, ale paradoxne za odvoz obyčajného vzduchu.

Tip na záver

Osvedčený spôsob, ako vypustiť z fľaše vzduch, je, že na ňu dupnete. Vždy sa ale najprv uistite, že fľaša je otvorená. V opačnom prípade vzduch nemá kadiaľ odísť a vám hrozí pošmyknutie.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.