Keď dieťatko prišlo na svet, sme povinný oznámiť matričnému úradu jeho narodenie. Urobí to lekár, ktorý pôsobil pri pôrode alebo jeden z rodičov.
Nadmerná pohyblivosť, nesústredenosť, neobratnosť a rad ďalších odchýliek v správaní dieťaťa býva výrazom ľahkej mozgovej dysfunkcie.
V druhom bratislavskom obvode na Palkovičovej ulici existuje - zatiaľ ako zaujímavý experiment - jedna trieda škôlky Waldorf...
Aj vy máte doma deti, ktorým nechýba bicyklovanie, korčuľovanie, hranie na sa schovávačku a podobné hry, s ktorými sme sa aj my výborne zabávali?
Aj vy si myslíte, že mliečne zúbky netreba umývať, lebo aj tak vypadnú? Ste presvedčení, že zubom vedia najviac uškodiť sladkosti? Omyl!
Máte dieťa? Čo je podľa vás výchova? Patríte k tým, ktorí si myslia, že vychovávať dieťa znamená učiť ho jesť príborom a servilne zdraviť susedov...?
Želaním každej budúcej matky je, aby bola spolu s dieťaťom zdravá. Preto je dôležité hneď od začiatku tehotenstva upraviť svoj životný štýl.
Dospelý človek by mal za deň prijať minimálne 3 litre tekutín; u dieťaťa je optimálna spotreba tekutín len o málo nižšia, minimálne 2 litre.
Zdá sa, že životný štýl začiatku tretieho tisícročia sa nesie v duchu obezity - nadváhou trpia stále častejšie nielen dospelí, ale aj deti.
"...teším sa; a nebude ti vadiť, keď vezmem so sebou aj Zuzku? Vieš, zlyhalo mi varovanie... a nechcem, aby sme naše stretnutie zasa odložili..."
...svätica a preto sa netýrajte predstavami o dokonalej matke, ktorá je trvalo usmiata, vždy chápavá, kedykoľvek pripravená obetovať sa svojim deťom.
Uvažujete o možnosti umiestniť svoje školopovinné dieťa do alternatívnej školy? Mohla by to byť napríklad Súkromná základná škola waldorfská...
V prípade silne narušených partnerských vzťahov je lepšie, ak sa partneri rozvedú; treba však rátať s tým, že rozpad rodiny poškodzuje dieťa.
Kedy je vhodné začať dieťa viesť k domácim prácam? Je správne platiť mu za vykonanú prácu? A čo vreckové - učí dieťa hospodáriť s peniazmi?
Uvažujete, či dať alebo nedať dieťa na balet? Skôr, než sa rozhodnete, poraďte sa s detským lekárom, ktorý zhodnotí jeho celkovú kondíciu.
Smrteľné nebezpečenstvo pre naše deti predstavujú najmä voľne položené lieky, ďalej pesticídy,chemikálie, jedovaté huby a rastliny.
...Nezabudnite, že v detskej izbe, ktorá je určená pre najmenšie dieťa, strávite dosť času; umiestnite preto do nej aj pohodlné kreslo s opierkou na nohy...
Nebráňte svojim deťom používať internet! Naučte ich, ako ho používať! Vysvetlite im, čo je dobré a zlé, čo je správne a nesprávne; a prečo!