Čakáte dieťatko a plánujete cestovať? Poistiť sa môžete do 26.týždňa, pozor však na výluky z poistenia

Ste tehotná a chceli by ste vycestovať za zážitkami? V prípade, že nemáte žiadne zdravotné komplikácie a cestu Vám odporučil aj Váš lekár, dobre si prečítajte podmienky cestovného poistenia.

gravidita_travel_2_921

To vám totiž kryje náklady na ošetrenie súvisiace s komplikáciami v tehotenstve len do 26.týždňa. Ponúkame budúcim mamičkám niekoľko rád, na čo pred cestou nezabudnúť a kedy radšej neriskovať a zostať doma.

Poisťovne štandardne kryjú ošetrenie zdravotných komplikácií počas pobytu v zahraničí do 26.týždňa tehotenstva. Znamená to, že náklady na ambulantné ošetrenie, prevoz do najbližšej nemocnice ako aj hospitalizáciu budúcej mamičky napríklad počas dovolenky do tohto obdobia tehotenstva poisťovňa uhradí. V prípade, že je tehotná žena hospitalizovaná dlhšie ako 10 dní, v rámci liečebných nákladov má nárok aj na návštevu blízkej osoby, ktorej poisťovňa preplatí cestu a nocľah. V prípade, že o tom rozhodne lekár, má tiež budúca mamička nárok na transport domov. Nie vždy je to však pre komplikácie možné.

„Preto by si mali tehotné pred cestou dôkladne skontrolovať, či a ako majú v rámci cestovného poistenia kryté aj tehotenstvo. Ich pobyt v zahraničí sa totiž môže nečakane predĺžiť aj kvôli tomu, že kvôli komplikáciám prevoz domov nie je možný,“ manažérka produktov poistenia osôb UNIQA Eva Trajboldová.

Väčšina lekárov pripomína, že najvhodnejším termínom na dovolenku pre budúcu mamičku je druhý trimester (4.-7.mesiac), kedy je tehotenstvo najstabilnejšie. Vo väčšine poisťovní aj preto pre úhradu všetkých nákladov na ošetrenie zdravotných komplikácií súvisiacich s tehotenstvom štandardne platí medzník 26.týždeň. Po tomto termíne si budúca mamička hradí akékoľvek ošetrenie súvisiace s graviditou sama.

„Táto výluka po 26.týždni sa však týka iba liečebných nákladov súvisiacich s komplikáciami v  tehotenstve. Samozrejme, všetky ostatné ošetrenia či hospitalizácia v prípade úrazu či choroby sú normálne hradené z liečebných nákladov v rámci cestovného poistenia,“ vysvetľuje E.Trajboldová z UNIQA.

Pozor na výluky!

Čo sa týka liečebných nákladov, cestovné poistenie kryje len ošetrenie akútnych komplikácií v tehotenstve, nie preventívne vyšetrenia, ktoré mohla tehotná žena absolvovať aj doma. „Laboratórne a ultrazvukovú vyšetrenia na zistenie tehotenstva, preventívne prehliadky a pravidelné kontrolné vyšetrenia, náklady spojené so zámerným ukončením tehotenstva, ošetrenia súvisiace s rizikovým tehotenstvom bez súhlasu lekára pred cestou ako aj samotný pôrod sú vo výlukách a nie sú poistením kryté,“  hovorí E. Trajboldová z UNIQA.

Tehotné ženy by si teda mali dovolenku naplánovať mimo termínov povinných prehliadok a nespoliehať sa, že ultrazvuk alebo pravidelnú kontrolu absolvujú v zdravotníckom zariadení na dovolenke.

Cestu by mali zvážiť aj v záverečnom štádiu tehotenstva, pretože pôrod sa môže ohlásiť nečakane a žena vtedy potrebuje dôkladnú zdravotnú starostlivosť. Ak sa však stane, že žena nečakane porodí v zahraničí, nemusí sa obávať, pokiaľ má Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP). Ten jej garantuje zdravotnú starostlivosť v rovnakom rozsahu ako má v krajine domáci občan. Aj keď náklady na pôrod v zahraničí komerčné cestovné poistenie nekryje, v krajinách EÚ pomôže práve EPZP, na základe ktorého pôrod v členskom štáte EÚ uhradí slovenská zdravotná poisťovňa do výšky ceny pôrodu na Slovensku.

Storno zájazdu len ak potvrdí komplikácie lekár

Štatistiky UNIQA potvrdzujú, že doba sa zmenila a slovenské ženy sa neboja cestovať ani vo vyššom štádiu tehotenstva. K poisteniu však pristupujú zodpovedne a zaujímajú sa o podmienky cestovného poistenia ako aj zdravotnú starostlivosť v krajine, kde chcú vycestovať. Veľmi často si tiež poisťujú aj storno zájazdu. Pozor, storno zájazdu si  však môže tehotná žena uplatniť len v prípade, ak vážne komplikácie potvrdí ošetrujúci  lekár.

„Ak má žena zaplatenú dovolenku, nastanú vážne komplikácie a cestu chce zrušiť, poisťovňa potrebuje potvrdenie od lekára, že nemôže vycestovať. V takomto prípade náklady za zrušenú dovolenku preplatíme. Storno zájazdu sa ale netýka prípadu, ak žena v čase zakúpenia zájazdu má známe tehotenstvo a následne pre komplikácie v tehotenstve chce zakúpenú cestu zrušiť, “ hovorí E.Trajboldová.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.