Čo sa rado máva…

… to sa rado háda, hovorí ľudová múdrosť. Sú chvíle, kedy neovládneme emócie a všetok hnev vypláva na povrch. Aby to nebolo len o tých pocitoch, skúste riešiť problémy konštruktívnym spôsobom. Neriešené konflikty a problémy mnohokrát vedú až k agresii.

freepik_partner_quarrel

Podpisuje sa pod to celodenný zhon a pracovný stres, dôsledkom čoho sme večer doma nesústredení, podráždení, jednoducho – unavení. Po jedinom, čo túžime je pokoj od všetkých a ticho, ktoré lieči. A práve v tejto chvíli má partner potrebu niečo dôležité riešiť... Žiaľ, vybral si najnevhodnejší čas na komunikáciu. Sú dve vysvetlenia prečo tak koná, buď si to neuvedomuje, alebo je tak sebecký, že neberie ohľad na druhú stranu. Preto práve vy, musíte byť nad vecou a dať vzniknutému názorovému konfliktu správny smer.

Nebojte sa hádať, ale robte to konštruktívne!

Ak sa problém vyhrotil až do hádky, sústreďte sa len na  jeden problém a ten vyriešte.Malé nedorozumenia, ktoré sa týkajú napr. chodu domácnosti, zvládajte s nadhľadom. Zásadne nevyťahujte staré hriechy z minulosti a neporovnávajte svojho partnera v negatívnom svetle s jeho rodičmi. Nikdy nepristúpte na hádku pred odchodom do zamestnania, na návštevu a podobne. Neskĺznite do invektív a vulgarizmov, napriek tomu, že emócie s vami lomcujú. Nezabúdajte, že vypovedané slová sa nedajú zobrať späť...

Hádajúci sa rodičia...

V prípade, že sa vo vzťahu nachádzajú aj deti, pokúste sa pred nimi nehádať. Ak k tomu predsa len príde, zachovajte dekórum, navzájom sa pred nimi neponižujte, nesprávajte sa k sebe násilne a hlavne nemanipulujte s deťmi.
Zlú atmosféru a napätie v rodine dokáže vnímať už batoľa. Dieťa na zmenu nálad v rodine reaguje úsmevom alebo plačom. Staršie deti si môžu zapchávať ušká, prípadne sa ukrývajú. V závislosti od veku, deti vnímajú konflikt medzi rodičmi, ako neistotu a hrozbu svojho bezpečia. Ak sa už nechtiac stanú svedkami hádky, čo najskôr sa uzmierte a jednoducho vysvetlite, čo sa stalo. Dieťa najhoršie vníma tzv. „tichú domácnosť“, ktorá je sprevádzaná neistotou, nepríjemnou atmosférou a napätím. Nezabúdajte, že rodič sa stáva vzorom pre svoje deti. Ak sa im správnou formou vysvetlí, že hádka je reakciou na nervozitu a únavu, po ktorej nasleduje vzájomné uzmierenie, priznanie chýb a ospravedlnenie, ktoré vedú k prekonaniu problému; pochopia, že malé konflikty neznamenajú koniec vzťahu medzi rodičmi.

Na záver...

Pozitívnou stránkou konštruktívnej hádky je, že sa vyčistí ovzdušie, ktoré bolo nahromadené negatívnymi emóciami, problém má bližšie k vyriešeniu, a partneri majú možnosť sa udobriť...

Zdroj foto: Freepik

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.