Viac ako inokedy sa v čase Vianoc kupujú a čítajú deťom rozprávky. Viete, prečo sú rozprávky pre deti dôležité? Dokážete ich správne interpretovať?
Aj keď má detská izba v predškolskom období dieťaťa predovšetkým funkciu spálne a herne, nemal by v nej chýbať písací stolík...
...je jednou z alternatívnych základných škôl, do ktorej môžete umiestniť svojho prváčika. Čím sa líši od tradičnej základnej školy? Dozviete sa v rozhovore femme...
Cestovanie pre budúcu mamičku, ktorej tehotenstvo prebieha bez problémov nie je a priori „zakázané“, mala by sa len pridŕžať určitých pravidiel.
Nevnucujte svojim dcéram prostredníctvom hračiek a výchovných hesiel typu "to nie je pre dievčatá" predstavu, že ich jedinou životnou úlohou je úloha matky a gazdinky.
Rodič by si mal uvedomiť, že keď chce vychovávať svoje dieťa, ich vzájomné správanie je mu vzorom, ktorý prirodzene napodobňuje.
Príchodom druhého dieťaťa do rodiny sa to prvorodené dostáva do pozície staršieho a rozumnejšieho... No pozor, naďalej zostáva dieťaťom(!).
...je obdobím zmien a zvratov, ktoré neovplyvňuje len naše dieťa, ale tento úsek životného vývoja pociťuje celá rodina a blízke okolie.
...je skratka Forel International Elementary School - bilingvistickej súkromnej základnej školy. Informácie o nej nám poskytla riaditeľka školy Zarin Buckingham.
Na Vavilovovej ul. v bratislavskej Petržalke môžu už teraz deti zažiť atmosféru Európskej únie... Informácie nám poskytla pani Venus Jahanpour.
...by v žiadnom prípade nemala byť odkladacím miestom staršieho nábytku... Pre tých najmenších, ktorí začínajú skúmať svet, musí byť táto miestnosť predovšetkým bezpečná.
...je typom terapie, ktorá využíva pozitívne pôsobenie psa na zdravie dieťaťa. Kladie dôraz na problémy psychologické, emočné a sociálne.
Handicapom kvalitnej detskej obuvi je hlavne vysoká cena. Ak má spĺňať všetky potrebné parametre, jej náročnosť výroby je zrovnateľná s obuvou pre dospelých.
Vaše bábätko sa opäť hlasno sťažuje? Nechajte si poradiť od odborníkov, ktorí sú v dlhodobom kontakte s malými deťmi...
Väčšina dospievajúcich detí s radosťou konštatuje, že detstvo má za sebou a sústreďuje sa na svoju "dospelú prítomnosť" - vrátane zásadnej premeny svojej izby.
Čoraz častejšie sa stretávame v duchovnej sfére s názormi a pojmami, ktorým nie vždy rozumieme, jedným z nich sú aj "indigové deti".
...má niekoľko podôb, dievčatá bývajú väčšinou sexuálne zneužívané, chlapci telesne týraní. Preto je dôležité poznať určité príznaky, ktoré tomu napovedajú.
...detí nemôže byť "slúžka" na vytieranie podlahy ani člen rodiny, ktorý ostatným tyká a z chladničky si vyberie na čo má chuť. Stanovte presné pravidlá!