Problémy správania u detí predškolského veku

Každý rodič sa snaží vychovať svoje dieťa, čo najlepšie. Chce dieťaťu dať ten najlepší príklad, aby sa pekne správalo a bolo v živote úspešné. Už v predškolskom veku sa dá zistiť, či správanie dieťaťa, aj napriek snahám rodičov, je „normálne“. 

dieta nohy 17

Od narodenia treba dieťa sledovať a ak sa niečo nezdá, tak tomu neprikladať ľahkú váhu. Skoro všetci rodičia nemajú radi, keď sa im niekto stará do výchovy a komentuje správanie jeho dieťaťa. Ak sa však z viacerých strán ozývajú rovnaké slova, je najvyšší čas, aby ste dieťa začali dôkladnejšie sledovať. Mnoho problémov so správaním sa prejaví už v predškolskom veku. Niektoré problému môžu byť napríklad iba rozmaznanosť, alebo sebeckosť dieťaťa, iné ale môžu mať vážnejšiu príčinu.

Najčastejšie sú:
Priveľa energie
• Agresivita
• Klamstvo
• Pasivita
• Neposlušnosť

Medzi závažnejšie problémy patrí:
• ADHD
• ADD

PRIVEĽA ENERGIE

Dieťa, ktoré má príliš veľa energie, zvyknú dospelí označovať ako hyperaktivita. Nie je to ale to isté. Veľa detí má príliš veľa energie, pretože dnešný životný štýl detí je taký, že si sadnú k televízoru, alebo k tabletu, kde nestále sedia. Ak si je rodič istý, že nejde o hyperaktivitu, tak riešenie je jednoduché. Stačí dieťaťu ponúknuť takú aktivitu, ktorá dieťa unaví. Napríklad ho prihlásiť na nejaký krúžok v MŠ, alebo s ním pravidelne chodiť von, na prechádzky a neučiť ho k sedavému spôsobu života.

AGRESIVITA

Agresivita u detí môže mať príliš veľa príčin. Môže to byť výchovou, alebo len dominantnosťou dieťaťa. Hlavným cieľom je nájsť príčinu. Ak sa vaše dieťa správa agresívne, tak mu treba najprv vysvetliť, aké následky má jeho správanie a ako ubližuje druhým. Väčšinou neustále napomínanie zaberie. Ak nie, treba hľadať príčinu v rodine, alebo v psychike dieťaťa.

KLAMSTVO

Každé dieťa klame. Či už viac, alebo menej, je na tom, ako si to rodič dokáže ustriehnuť. Klamstvo v detskom veku je bežné. Najčastejšia príčina je v tom, že dieťa niečo spraví, nad čím nepremýšľa a následne sa bojí trestu. Niekedy stačí iba to, aby rodič dieťa usmernil a uistil ho v tom, že aj keď spraví niečo zlé, tak to nesmie tajiť a musí vždy povedať pravdu. Tiež treba dieťa uistiť v tom, že za jeho nesprávne konanie nebude nasledovať fyzický trest. Často deti klamú preto, lebo sa boja trestu.

PASIVITA

Pasívne dieťa je také, ktoré sa nezapája do žiadnej činnosti, nevyhľadáva kamarátov a nereaguje na činnosti, ktoré sa dejú okolo neho. Takéto dieťa je ťažké zaujať, ale aj napriek tomu treba zistiť, aká činnosť dieťa zaujíma a dať mu dostatočne podnetné prostredie. Niekedy pasivita pramení z toho, že sú problémy v rodine, alebo je dieťa šikanované.

NEPOSLUŠNOSŤ

Detská neposlušnosť sa prejavuje u každého dieťaťa. Problém nastáva vtedy, ak je dieťa neposlušné stále. Počas obdobia vzdoru, okolo 3 rokov, je neposlušnosť na dennom poriadku. Dieťa treba usmerniť napríklad aj tak, že mu rodič nedá všetko, čo si vydobýja. Taktiež treba dať dieťaťu dobrý príklad správania aj v rodine. Častá neposlušnosť môže byť príčinou vážnejších porúch správania.

ADHD

ADHD je v preklade porucha pozornosti, ktorá je sprevádzaná hyperaktivitou. ADHD je vážna porucha správania, nie choroba, ktorú dieťaťu diagnostikuje detský psychológ. Príznaky sú napríklad: nesústredenosť, problémy so splneným úloh, nepokoj rúk a nôh, zábudlivosť, strácanie vecí, nepostupovanie podľa pokynov, dvíhanie sa so stoličky a mnohé ďalšie.

ADD

Pri ADD sa jedná o poruchu pozornosti, ktorú taktiež diagnostikuje psychológ, nakoľko sa jedná o vážnejšiu poruchu správania. Pri ADD je dieťa zábudlivé, neplní si úlohy, nepočúva, nevšíma si detaily, nevie si rozvrhnúť čas, alebo často odbieha od témy. Ak sa vám zdá, že vaše dieťa má problémy so správaním, možno treba iba zmeniť štýl výchovy, alebo sa začať dieťaťu viacej venovať. Ak však nič nepomáha a neviete si rady, tak v dnešnej dobe už nie je hanba navštíviť s dieťaťom detského psychológa, alebo si vyžiadať pozorovanie dieťaťa psychológom, priamo v materskej škole.

 

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.