Krásne ruky ženy či muža vždy upútajú pozornosť a u mnohých bezprostredne podnecujú i erotickú predstavivosť.