Je načase zapracovať na kondičke! Hovorí sa „V zdravom tele zdravý duch“. A v zdravom tele sa tiež ľahšie hľadá láska! Neveríte?
Konštelácie odhaľujú skryté súvislosti a vnútornú dynamiku vzťahov. Pokiaľ je v rodine zachovaný a ctený poriadok a hierarchia, rodina tvorí ucelený systém, energia plynie a nekonečne vyživuje potomkov.
Rozpadom feudálneho systému, koncom stredoveku, nadobudli kniežatá a bohatí mešťania väčšiu moc na úkor panovníkov a vyššej šľachty.
... Abélarda a Heloïsy je skutočnosťou, ktorá pripomína drámu Fausta a Margaréty avšak z 12. storočia.
Historické pramene nám dávajú za pravdu, že každé z veľkých náboženstiev malo vlastný postoj k sexualite...
... je určitá forma komunikácie medzi ľuďmi. Niektoré z foriem sa prijali na celom svete ako jednotný spôsob zdravenia a iné, osobnejšie formy, nemali šancu pre veľmi intímny charakter.
V každej starovekej civilizácii mal hárem svoje pomenovanie a svedčia o nich rôzne archeologické nálezy z Blízkeho východu.
... je jediná emócia, ktorá spúšťa hormóny a chemické reakcie a preto je úzko spätá so stresom.
V Grécku počas jeho najvyššieho rozkvetu zohrávala veľmi dôležitú úlohu aj homosexualita a lesbická láska.
V staršej dobe bol sexuálny život Grékov tak pestrý a bujarý, že sa vyrovnal orientálnym národom.
... bola rozšírená už treťom tisícročí pred n.l. vo východných civilizáciách Mezopotámie a Egypta, kedy dosiahla svoj rozkvet.
Sú to oblasti nášho tela, ktoré reagujú sexuálnym vzrušením na prejavený dotyk, hladenie, bozky a iné stimulácie.
Univerzálny návod žiaľ neexistuje a tak si musíte vystačiť aspoň s našimi radami, ktoré vás môžu inšpirovať.
Prečo sa súčasní mladí ľudia správajú vo svojom sexuálnom živote spôsobom, ktorý môže vážne poškodiť ich zdravie nielen telesné ale aj duševné a sociálne?
Stará múdrosť hovorí, že „skúsenosť je neprenosná“ a stačí len tak málo, aby ste sa nestali jeho obeťou.
... sú najsilnejším prejavom našich emócií, napriek tomu mnohí majú psychický problém plakať, prípadne sa za ne hanbia.
Každú noc počas spania prechádzame cyklom rôznych fáz úrovní spánku a každá z nich trvá asi 90 minút.
Prinášame vám spoveď štyroch žien – matiek, ktoré si prešli tortúrou onkologického ochorenia a neostýchali sa o tom hovoriť.