Pracovný pohovor (II.)

Pred pracovným pohovorom si premyslite nielen to, čo poviete, ale aj to, ako to poviete. Komunikatívnosť totiž neznamená schopnosť neviazane tárať... Väčšina pracovných pozícií vyžaduje to, čo sa zvykne označovať nenápadným slovíčkom komunikatívnosť.

w_comp_unsplash_22

Keďže ide o "ošúchanú", štandardnú požiadavku, uchádzači o pracovné miesto sa ňou príliš nezaoberajú... Prehodiť s niekým pár viet a byť ústretový? V čom je problém? No v praxi to potom často vyzerá tak, že aj pomerne vzdelaní a schopní ľudia pôsobia na pracovnom pohovore ako "ukoktané indivíduá", ktoré nevedia čo chcú povedať a ich prejav je na úrovni "mentálnej zaostalosti".

Niekto sa s darom reči priam narodí a stačí mu minimum námahy, aby bol jeho jazykový prejav takmer noblesný; iný musí drieť, aby (napriek svojim schopnostiam) nevyvolával svojim jazykovým prejavom dojem, že je neschopné nemehlo... Reč je totiž odrazom myslenia a stavu duše: skladba viet, výber slov, tempo reči a intonácia o hovoriacom veľa napovedia.

Platí pravidlo "zlatého stredu"! Kto sa chce dobre prezentovať, nesmie používať príliš dlhé vety s neprehľadnou stavbou, v ktorej sa myšlienka rozplýva; ani príliš krátke a stereotypné vety bez myšlienkovej hodnoty. Prvý prípad naznačuje, že ide o chaotika, ktorý môže svojou dezorientáciou narobiť viac škody ako úžitku; v druhom prípade bije do očí neschopnosť invenčne komunikovať. Ideálna je vyvážená kombinácia dlhších a krátkych viet, ktorá dáva rečovému prejavu správny rytmus a pútavosť.

Dôležité je tiež tempo reči. Chrlenie viet svedčí o povrchnosti a nekoncepčnosti; spomalené tempo signalizuje pomalosť myslenia.
Netreba zabúdať ani na intonáciu a fónovú hodnotu prejavu. Nesprávna intonácia, rovnako ako nesprávna štylizácia, mení obsahový význam. Priveľmi hlasný prejav znie agresívne; príliš tichý prejav zasa neisto.
Vážnym nedostatkom rečoveho prejavu je "hltanie" slovných koncoviek, nesprávne skloňovanie a časovanie (sledujte občas prenos z parlamentu a hneď vám bude jasné, o čom je reč...). Uvedené nedostatky vyvolávajú dojem nižšej rozumovej úrovne (samozrejme, nemusí to byť len dojem) a nekultivovanosti, ba až neohrabanosti.

Tip: Formálne nedostatky rečového prejavu majú rovnakú výpovednú hodnotu ako obsahové nedostatky. Pred pracovným pohovorom teda myslíte nielen na to, čo poviete, ale aj na to, ako to poviete. Paradoxne, obsahová stránka vášho prejavu nebude v rámci prvého kontaktu až taká dôležitá ako formálna. Aj pri ľudskej komunikácii totiž funguje prvoplánový "haló-efekt".

Zdroj foto: Unsplash

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.