Potrebujete detektíva?

Spolu s rôznymi kapitalistickými výdobytkami dorazila na Slovensko aj vymoženosť najať si súkromného detektíva. Jedna hodina sledovania...

>> Móda >> Aktuálne >> Potrebujete detektíva?

...cca 300 Sk - táto hodinová sadzba patrí k základným informáciám pre potencionálnych klientov detektívnych kancelárií. Klientami sa stávajú žiarliví manželia, podozrievavé manželky, strachujúci sa rodičia alebo podnikatelia, ktorí sa domnievajú, že ich ochodné tajomstvá prestali byť tajomstvami...
Výsledky sledovania súkromného detektíva môžu napríklad urýchliť rozvod a zjednodušiť majetkové vysporiadanie; alebo naopak, môžu eliminovať zbytočné podozrenie z nevery a vliať do duše podozrievajúceho pokoj a mier; nehovoriac o ich význame v prípade rodičovskej potreby zistiť, čo robí trinásťročný mladý pán či mladá dáma vo svojom voľnom čase, či aktivity ich dieťaťa nesúvisia s drogami, herňami, sektami...
Samostatnú kapitolu tvoria služby detektívnych kancelárií pre podnikateľské subjekty, ktoré majú podozrenie, že z firmy sa vynáša čosi, čo by sa nemalo. Za cenu niekoľko desiatok tisíc korún detektívna kancelária napríklad zistí, či v priestoroch firmy, v autách prípadne na iných miestach nie sú namontované odpočúvacie zariadenia (ploštice), nech už ich tam namontoval ktokoľvek - konkurencia, SIS alebo Ministerstvo vnútra. Naopak to ale nejde, detektívnu kanceláriu nemožno žiadať o inštaláciu podobných zariadení - dokonca ani do svojej vlastnej firmy. Objednať sa však dá inštalácia zariadení, ktoré znemožňujú odpočúvanie telefónu alebo rozhovoru v miestnosti (pomocou špeciálneho prístroja je totiž možné odpočúvať rozhovor v uzavretej presklenej miestnosti aj zo vzdialenosti niekoľko metrov).

Pomoc detektívnej kancelárie je v určitých sitáciach nesporná, no ak sa stanete objednávateľom jej služieb, rátajte s tým, že informácie, ktoré od detektívnej kancelárie získate, budú podľa zákona archivované 5 rokov.

A ešte informačná drobnosť pre tých, ktorí zatúžili pobudnúť na druhej strane barikády a stať súkromnými detektívmi: Slovenský súkromný detektív sa nesmie maskovať a musí vlastniť preukaz o odbornej spôsobilosti, ktorý získa na základe školenia (vo vybraných detektívnych kanceláriách) a absolvovaní skúšky pred komisiou Ministerstva vnútra. Súkromnými detektívmi sa môžu stať aj veľmi mladí ľudia (samozrejme, plnoletí) - detektívne kancelárie ich využívajú ako informátorov v prostredí, kde sa pohybuje mládež.
Majiteľom detektívnej kancelárie môže byť iba absolvent vysokej školy s príslušnou praxou v policajných službách.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.