Ochrana zamestnancov, či environmentu? Aj na to sú ISO normy

ISO normy sú určite dobre známe každému, kto vedie vlastnú firmu. Sú spôsobom, ako zlepšiť fungovanie firmy a zároveň si otvoriť nové obchodné príležitosti a aj celkovo zvýšiť prestíž spoločnosti. Najžiadanejšou je norma ISO 9001, ktorá je u nás vydaná pod názvom Systém manažérstva kvality.

shutterstock_iso_norma22

Bezpečnosť na všetkých pracoviskách

Existujú však aj iné ISO normy. Mimo ISO 9001 sú žiadané aj normy ISO 45001 a ISO 14001. Čo sa prvej menovanej a teda normy ISO 45001 týka, tá sa zameriava na bezpečnosť a ochranu zdravia na pracovisku.

Základným princípom tejto normy je identifikácia všetkých možných rizík na všetkých pracoviskách firmy. Pri identifikácii to však nekončí. Nasleduje efektívne riadenie, ktoré zabezpečí, aby bolo čo najviac minimalizované akékoľvek riziko poškodenia zdravia zamestnancov a ďalšie dôsledky, ktoré môžu mať aj ekonomický charakter (sankcie od úradov, poškodenie vybavenia, či materiálu firmy).

Minimalizujte negatívny vplyv na životné prostredie

Okrem ochrany zamestnancov by sa mala každá firma zameriavať aj na ochranu životného prostredia. Podpora ochrany životného prostredia a prevencia znečisťovania, to je zámerom normy ISO 14001.

Norma nestanovuje žiadne absolútne požiadavky na environmentálne správanie. Ako teda napomáha firmám zabezpečiť ochranu životného prostredia? Kladie dôraz na dodržiavanie legislatívnych požiadaviek a podobne ako si ISO 45001 dáva za úlohu identifikovať riziká ohľadom ochrany zdravia zamestnancov, ISO 14001 identifikuje možné environmentálne aspekty, ktoré majú vplyv na životné prostredie.

A taktiež ako pri ISO 45001 aj pri ISO 14001 nejde len o identifikáciu negatívnych vplyvov. Dôležité je aj hľadanie vhodných metód, ktoré zabezpečia postupné znižovanie týchto negatívnych vplyvov na životné prostredie. To znamená, že ak chce firma aktívne zlepšovať svoje environmentálne správanie, norma ISO 14001 je pre ňu ako stvorená.

Zdroj obrázka: Autor: Dontree_M / Shutterstock.com

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.