Každodenný boj s manipulátorom

Stará múdrosť hovorí, že „skúsenosť je neprenosná“ a stačí len tak málo, aby ste sa nestali jeho obeťou. Na každom kroku sa stretávame s psychickým nátlakom a vydieraním. Objavuje sa v rodine, vo vzťahu, v zamestnaní aj v styku s priateľmi.

smartwoman_18

Ako tento každodenný boj zvládnuť vyžaduje mnoho duševných a fyzických síl. Možno pomôže, ak si zadefinujeme základné okruhy a poučíme sa z nich.

Čo robí manipulátor
Každopádne sa snaží v nás vyvolať strach, pocity viny a závislosti. Ak to tak pociťujete, nedajte sa zastrašiť, pretože riešenia sú jednoduché! V prvom rade VY, musíte zabojovať za seba a chcieť niečo zmeniť.  Ak vám ani nasledujúce postupy nepomôžu zmeniť „vášho“  manipulátora, zostáva už len jediné – zbaviť sa ho!

Z psychologického hľadiska sa rozlišujú štyri typy manipulátorov: 

1, Dieťa v dospelom tele
Tento bolestínsky typ sa vyžíva v dramatických situáciách, ktoré často hraničia s hystériou. Sú si neistí citmi svojich partnerov, preto sa neustále utvrdzujú o ich náklonnosti. Jedná sa o jasný príklad citového vydierania.

2, Ukrivdený manipulátor
Takýto partneri vinia zo svojich neúspechov vždy toho druhého. Na prvý pohľad pôsobia ublížene a  bez racionálneho vysvetlenia očakávajú, že im čítate myšlienky. Ak sa tak nestane, ich obviňovanie sa stupňuje. 

3, Trýznitelia vzťahov
Nikdy nesľubujú bez toho, že by svoj krok nepodmienili určitou podmienkou. Týka sa to aj prejavov lásky a nezištnej pomoci, ktorá je pre nich neznámy pojem.

4, Partnerskí násilníci
Tieto typy na dosiahnutie svojich cieľov veľakrát operujú s vyhrážkami, ktoré často súvisia s fyzickým násilím. V týchto prípadoch pomôže len odborná pomoc psychológa.

Prvá pomoc pri stretnutí s manipulátorom...
V prvom rade myslite na seba!Nebojte sa hovoriť s nimi otvorene o svojich pocitoch a hraniciach, pokiaľ ste ochotní akceptovať ich nároky. Ponúknite im čas na rozmyslenie a rozhodnutie. Môžete prejaviť pochopenie z ich frustrácie a ponúknuť pomocnú ruku, ale východisko z kritickej situácie musia urobiť sami.

Ako spoznať  manipulátora

  1. Zodpovednosť prenáša na druhých, alebo sa svojej zodpovednosti vyhýba.
  2. Nie je čitateľný, nedokáže sa otvorene vyjadriť, stále zahmlieva a správa sa neurčito.
  3. Chovanie a názory prispôsobuje situácii a osobám, s ktorými komunikuje.
  4. Je nadmieru kritický ku kvalitám iných.
  5. Vyhýba sa v plnej miere priamej komunikácii či kontaktu a nahrádza to telefonovaním, emailom, či sprostredkovateľom.
  6. Klame a neznáša kritiku.
  7. Rád so seba robí obeť, ktorú treba ľutovať.
  8. Je sebecký, potreby iných sú mu ľahostajné.
  9. Rád stresuje okolie požiadavkami na poslednú chvíľu.
  10.  Dokáže presvedčiť iných, urobiť rozhodnutia, ktoré sú im cudzie a neprijateľné.

Prvá pomoc pred manipulátorom

Skúste „bojovať“ s jeho zbraňami:

Ak sa vás bude snažiť manipulovať, nebojte sa mu klásť otázky bez emócii a zároveň dobre počúvať, čo vám chce povedať. Ak napriek tomu stále bude mať snahu vás niekam dotlačiť, ignorujte to a pokračujte vo vami nastolenej téme. Skúste ho vždy pritlačiť ku konkrétnej odpovedi.  Keď ani to nepomôže tvárte sa nechápavo, možno sa spamätá. Ak ani to nepomôže, ukončite komunikáciu a odíďte.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.