Dirigentka

Napriek dobe a stále intenzívnejším kontaktom so svetom sú na malom Slovensku mnohé bežné veci vnímané ako neobvyklé...

>> Móda >> Aktuálne >> Dirigentka

...Napríklad, že žena sa rozhodne pre povolanie dirigentky. Dirigenta si vie totiž predstaviť asi každý, dirigentku však málokto; a čo je podstatou tejto profesie, to vedia iba zasvätení...

Jednou z tých žien, ktoré sa (podľa slovenských meradiel) rozhodli pre nezvyčajné povolanie, je pani Renáta Štubniaková - dirigentka špecializujúca sa na zborové dirigovanie.

femme: Ako sa človek môže stať dirigentom?
R. Štubniaková: Predovšetkým treba mať hudobné nadanie a od detstva ho rozvíjať. Potom je nutné zvoliť si vhodnú školu... Pokiaľ ide o mňa, študovala som konzervatórium - klavír a spev - neskôr som v štúdiu pokračovala na VŠMU, konkrétne odbor zborového dirigovania. Dnes však majú záujemcovia o dirigovanie k dispozícii aj rôzne kurzy, ktoré vedú skúsení dirigenti; dajú sa v nich naučiť základy dirigentskej techniky. Podmienkou je dokonalá znalosť hry na klavír - je to základ štúdia harmónie, zborového či orchestrálneho repertoáru.

femme: Prečo ste si vybrali štúdium zborového dirigovania a nie dirigovania orchestra?
R. Štubniaková: Spôsobila to skutočnosť, že pred rozhodovaním som už mala určité skúsenosti s dirigovaním speváckeho zboru; okrem toho ženy inklinujú viac k dirigovaniu hlasov ako nástrojov...

femme: Dirigent je niečo ako manažér tónov...
R. Štubniaková: Áno, dirigent musí počuť všetko... Pri študovaní partitúry si predstavuje ako znie celé teleso a celú skladbu si dôkladne premyslí. Abecedou dirigenta je teda sluchová analýza. Dirigent musí mať vždy jasnú predstavu o celej skladbe - uvažuje a ukazuje o dobu (takt) dopredu. Dirigovanie nie je žiadna pantomíma.

femme: Aké vlastnosti má mať úspešný dirigent alebo dirigentka?
R. Štubniaková: Dirigent, či už je to žena alebo muž, musí byť predovšetkým výraznou osobnosťou, ktorú ľudia nasledujú; musí byť schopný viesť kolektív ďalších hudobníkov. Nemôže mu chýbať precíznosť a flexibilita - schopnosť pružne reagovať na nepredvídateľné situácie tak, aby odohraná skladba vyznela vždy kompaktne, hoci sa počas nej "hasil požiar"...

femme: Čo je podľa vás na profesii dirigentky najťažšie, a čo najkrajšie?
R. Štubniaková: Najťažšie je vedieť "spievať a hrať za všetkých" a zorganizovať ich tak, aby sa "nerozutekali" na všetky strany. (Dirigent vie väčšinou hrať na všetkých nástrojoch tvoriacich orchester a dokonale pozná ich ladenie.) Najkrajší je samozrejme pocit z dobre prevedenej skladby.

femme: Ako má byť žena-dirigent oblečená?
R. Štubniaková: Dirigentka nemusí mať oblečený známy "dirigentský" frak, ale môže si vybrať medzi čiernym nohavicovým kostýmom, dámskym smokingom a dlhšími tmavými šatami. Veľká nápadná toaleta je úplne nevhodná.

femme: Povolanie dirigentky je v našich pomeroch ojedinelé; uplatnili ste sa v praxi podľa svojich predstáv?
R. Štubniaková: Mala som veľmi zaujímavú pracovnú ponuku (od pani dirigentky Eleny Šarayovej - Kováčovej), ktorú si nesmierne vážim, ale nemohla som ju využiť. Som matka dvoch malých detí, a tak som volila kompromis: na gymnáziu Alkana učím spev a v súkromnej hudobnej škole mám na starosti výchovu prípravného zboru. Ale k dirigovaniu dospelých sa chcem neskôr vrátiť. Prax zatiaľ ukazuje, že tí, čo dirigovať vedia a chcú, nájdu uplatnenie aj na takom malom trhu, ako je náš. Ostatní, pre ktorých by bolo dirigovanie príliš náročnou profesiou, sa zvyčajne už od skončenia štúdia venujú niečomu inému.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.