Abeceda antikoncepcie

Posledný antikoncepčný objav - sedemdňová náplasť - sa stal v Amerike objavom roka 2002. V Európe je k dispozícii od jesene 2003.

>> Móda >> Aktuálne >> Abeceda antikoncepcie

Antikoncepčné opatrenia rozdeľujeme do troch kategórii:

1. Prirodzená antikoncepcia je založená na sledovaní menštruačného cyklu a využívaní obdobia ku ktorému sa viaže neplodnosť. Táto metóda ochrany pred otehotnením je ovplyvňovaná mnohými faktormi a rozhodne nepatrí k najspoľahlivejším.

2. Mechanická antikoncepcia zahŕňa používanie antikoncepčných pomôcok - pánskeho prezervatívu, pošvovej diafragmy, vnútromaternicového telieska a sterilizácie (podľa ešte stále platného zákona SR je sterilizácia dostupná ženám s tromi žijúcimi deťmi; z hľadiska jednoduchosti zákroku je však vhodnejšie, keď sa v partnerskej dvojici podrobí sterilizácii muž - v USA bežná prax). S výnimkou poslednej možnosti (ktorá je najspoľahlivejšou formou antikoncepcie vôbec) patrí mechanická antikoncepcia k priemerne spoľahlivým; jej spoľahlivosť je do značnej miery ovplyvňovaná individuálnym prístupom a kvalitou používaných antikoncepčných pomôcok.

3. Hormonálnu antikoncepciu tvoria hormonálne tabletky, podkožné implantáty, injekcie a (novinka) náplaste. Táto forma antikoncepcie patrí k vysoko spoľahlivým, má však kontraindikačný charakter a jej celkový plyv na ženský organizmus a rozvoj viacerých ochorení ešte stále nie je známy.

Konkrétne antikoncepčné opatrenie musí byť v súlade so zdravotným stavom ženy, jej vekom a charakterom partnerského a sexuálneho vzťahu. O týchto skutočnostiach je najlepšie poradiť sa s liberálne orientovaným gynekológom, ktorý je na primeranej odbornej a duševnej výške, nezaťažený náboženskými dogmami, alebo naopak neprimeraným nadšením pre hormonálnu antikoncepciu.

Vo všeobecnosti platí, že najmenej obľúbené sú bariérové ochranné prostriedky, ktoré bránia kontaktu maternice a vnútorných rodidiel ženy so spermiami (diafragma, gély, krémy...). Hormonálna ochrana sa neodporúča fajčiarkam nad 35 rokov a dojčiacim ženám; injekcie sú celkom nevhodné pre ženy ohrozené rakovinou prsníka a vaječníkov, srdcovými problémami a po prekonaní mimomaternicového tehotenstva. Vnútromaternicové teliesko býva zasa pomerne často vypudzované a vyžaduje si pravidelnú kontrolu; navyše sa odporúča len ženám, ktoré rodili a majú stáleho partnera.

Antikoncepčná novinka - hormonálna náplasť - je tak ako všetky formy hormonálnej antikoncepcie na lekársky predpis. Jej mechanizmus spočíva v pribežnom uvoľňovaní hormónov (v tomto prípade estrogénu a gestagénu) cez kožu do krvného obehu. Účinnosť jednej hormonálnej náplaste je sedem dní.

Tip: Pre prípad akejkoľvek "antikoncepčnej nehody" treba mať k dispozícii postkoitálnu antikoncepčnú tabletku, ktorú je nutné užiť čo najskôr, maximálne však do 72 hodín po styku.

2 komentárov

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.