10 otázok na Konzultanta Druhého názoru

Napísal Michaela Conzarová 13. február 2017

Na Slovensku vznikol minulý rok projekt Druhý názor lekára, ktorý umožňuje pacientovi za poplatok získať vyjadrenie aj iného odborníka ku svojej diagnóze či možnostiach jej liečby. Opýtali sme sa za vás, na pár otázok.

medicine online

Cieľom je, aby tak pacient ako i jeho príbuzní získali istotu v rozhodnutí,  že jeho liečba - napríklad rozhodnutie o operácii - je správne. Písomné konzultácie sú pokryté v oblastiach:  onkológia, gastroenterológia a ORL. Konzultant Druhého názoru zo špičkového slovenského či českého  pracoviska vyhodnotí všetky pacientove dokumenty, vypracuje na ich základe diagnostický záver a odporučí optimálny liečebný postup na podklade „up to date" medicíny.

 Podľa prieskumu agentúry TNS, ktorý sa realizoval na vzorke 300 slovenských onkologických pacientov a ich príbuzných, až 41% z nich malo pochybnosti o stanovenej liečbe. Podľa európskeho prieskumu sa Slováci boja najmä toho, že im lekári zle stanovia diagnózu alebo zle ich zoperujú, prípadne predpíšu nesprávne lieky.
S touto situáciou sa stretla aj pani Magdaléna, ktorá kontaktovala Druhý názor lekára, pretože sa chcela uistiť v tom, že podstúpiť chirurgické odstránenie nádoru na pankrease je v jej prípade to správne rozhodnutie. Chcela poznať názor od iného onkochirurga, ktorý by jej potvrdil správnosť postupu a vysvetlil či existujú aj ďalšie druhy liečby.

Pacienti sa často radia s "Dr. Googlom", ktorý žiaľ veľakrát pacientov len zmätie, táto forma rady s konzultáciou u skúsených slovenských a českých konzultantov s praxou a skúsenosťami je však určite vhodnejší a rozumnejší spôsob ako získať cennú radu pri riešení čo ďalej s chorobou. Pacienti vo vyspelom svete už dlhšie poznajú túto službu, teda „second opinion“. Pri niektorých vysoko nákladných liečebných metódach je táto konzultácia povinná a vyžadovaná platcom, teda poisťovňou.

Na otázky odpovedala Mgr. Viera Cmerová zo spoločnosti Druhý názor lekára s.r.o.

1. Odkedy pôsobí Druhý názor lekára na Slovensku a aké praktické skúsenosti máte za to obdobie?

Na trhu sme pomerne krátko, len pár mesiacov, no i za tú krátku dobu máme veľmi silný ohlas zo strany verejnosti. A to dáva našej práci ešte väčší entuziazmus v nej zotrvať. Hneď po spustení stránky na facebooku sme boli doslova zaplavení pozitívnymi reakciami, ale aj otázkami čo ďalej s chorobou.

Píšu nám príbuzní i pacienti, radia sa čo ďalej. Popisujú nám svoje obavy a v mnohých prípadoch sa jedná o naozaj náročné prípady, keď pacienti dlho nevedia nájsť u lekárov odpoveď na svoj zdravotný stav, alebo naopak, majú od lekárov presne stanovenú liečbu, no chcú vedieť, či pre nich existuje aj iná alternatíva a ktorá liečebná metóda je pre ich prípad ta najlepšia.

2 . Ako proces prebieha? Kam musí pacient poslať ,,ortieľ svojho lekára“? To sa ani nestretne s druhým lekárom?

Naše konzultácie prebiehajú  písomnou formou. Pacient nám posiela svoje lekárske záznamy a náš kontaktný lekár pre danú oblasť – onkológiu, gastroenterológiu alebo ORL vyhodnotí čas aj počet lekárov – špecialistov, ktorí budú na vypracovaní písomnej konzultácie pracovať. Následne si s pacientom odsúhlasíme cenovú ponuku a potom sa už lekári môžu pustiť do práce.

Vypracovanie jednej konzultácie je náročné, je potrebné, aby si lekár prešiel všetky zdravotné záznamy, všetky zobrazovacie vyšetrenia (CT, MRI vyšetrenie) príp. iné a následne stanovil diagnostický záver a odporučený postup liečby, ktorý pacientovi spíše v „ľudskej“ reči, t.z. snaží sa vyhnúť medicínskej terminológii, aby bola písomná konzultácia čo najviac zrozumiteľná. Ak aj použije odborný výraz, vysvetlí ho.

3. Ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa zákona?

Nie, naša spoločnosť nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, preto ani nie je možné, aby sa náš konzultant s pacientom stretol a vyšetril ho. Môže však s jeho súhlasom vyhodnotiť jeho výsledky vyšetrení a vidieť všetky dostupné zdravotné správy.

4. Dokáže lekár vyčítať všetko zo správy? Nechýba mu dialóg s pacientom? Pacient sa potrebuje pozhovárať, alebo už to je prežitok?

Predtým ako sa lekár – konzultant Druhého názoru, pustí do práce, sme s pacientom v kontakte a spíšeme všetky jeho otázky, na ktoré potrebuje od konzultanta odpoveď. Čiže istá forma dialógu tu prebieha veľmi intenzívne, aj napriek tomu, že nedôjde k osobnému kontaktu.

5. Čo je výsledkom informácie – nezávislý názor lekára alebo lekárska správa?

Naším cieľom je odovzdať pacientovi písomnú konzultáciu na jeho zdravotný stav s odporučením pre ďalšiu liečbu. Čiže výsledkom je, že náš klient získa nezávislý názor slovenského, príp. českého odborníka pre danú diagnózu, s odpoveďami na jeho otázky, ktoré ho v tejto súvislosti trápia.

6. Aká je právna zodpovednosť za informáciu, resp. názor za správnosť poskytnutej informácie?

Naša spoločnosť nie je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a písomná konzultácia je vypracovaná na podklade dodaných lekárskych správ. To znamená, že ak nám pacient nedodá všetky výsledky vyšetrení, náš konzultant sa k nim nemá ako dostať.

Písomné konzultácie neslúžia ako náhrada za zdravotnú starostlivosť, majú odporúčací charakter a naším klientom odporúčame, aby s písomnou konzultáciou Druhého názoru lekára kontaktovali svojho ošetrujúceho lekára.

7. Z akých odborov radia lekári? Máte podchytenú aj pediatriu? Uvažujete aj o rozšírení medicínskych odborov?

V súčasnosti začíname s tromi odbormi – onkológiou, gastroenterológiou a otorinolaryngológiou (ochorenia ucha, nosa, nosovej dutiny a prínosových dutín, hltana a hrtana).

Neskôr uvažujeme aj s rozšírením medicínskych odborov o tie, kde budeme vidieť zo strany klientov, že je najväčší záujem. Zatiaľ sa javí, že to budú oblasti ortopédia, neurológia a urológia.

8.  Koľko dní si počká pacient na odpoveď lekára?        

Po dodaní všetkých podkladov zo strany klienta majú naši konzultanti 3-5 pracovných dní na vypracovanie písomnej konzultácie.

9.  Čo na to lekári, ktorí diagnostikovali pacientov a sa to dozvedia? Nevznikne rivalita, nevraživosť, nebodaj rozhárané vzťahy, ohováračky a pod.?

Ak je lekár čo len trochu progresívny a má sebavedomie, nemôže to vnímať ako prejavenú nedôveru zo strany svojho pacienta. On by urobil to isté a ako lekár by iste konzultoval v prípade závažnej diagnózy vo svojej rodine nie jedného, ale i viacerých ďalších odborníkov. Tu sa nejedná o nedôveru, ale istotu pacienta a jeho rodiny v životnom rozhodnutí o svojom zdravotnom stave.

Som presvedčená, že kontaktovať lekára pre druhý názor je pre pacienta i jeho ošetrujúceho lekára vždy múdrejšie riešenie ako „kontaktovať“ Dr. Google. Neraz sa stalo, že si pacient sám diagnostikoval rakovinu a vieme aj o prípadoch, kedy sa už lúčil so životom. Ak má pacient krv v stolici a napr. má ostych to povedať v ambulancii, google mu dá celú plejádu odpovedí na jeho stav – od tvrdej stolice, cez zlatú žilu až po Crohnovu chorobu či rakovinu konečníka! Naši lekári dávajú klientom profesionálne, nezávislé a hlavne odborné rady a odpovede na podklade „evidence based medicine“ teda medicína založenej na dôkazoch  na ich zdravotný stav než internet.

10 . Okrem konzultácie a poradenstva vašich odborníkov,  poskytujete aj praktickú liečbu, ak prejaví pacient záujem?

Nie, ako som uviedla, nie sme poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, takže ani zo zákona osobný kontakt s pacientom nie je možný.

9. Má lekár vzťah so zdravotnou poisťovňou pacienta, ktorý žiada o konzultáciu?

Konzultácie „second opinion“ nie sú zakotvené v slovenskej legislatíve, poisťovne ich nehradia. Je to služba, o ktorú žiada sám pacient „nad štandard“, preto je spoplatnená.

10. Na záver, pragmatická otázka, koľko stojí  a od čoho sa odvíja suma konzultácie pacienta na  „druhý názor“?

Každá konzultácia je individuálna. Pokiaľ má klient otázky k lekárskej správe, nerozumie medicínskej terminológii a potrebuje v podstate „preložiť“ do ľudskej reči, čo mu lekár napísal do správy – tento typ konzultácie stojí 29 eur.

Bežná cena jednej písomnej konzultácie s odporúčaním pre ďalšiu liečbu je 99 EUR. Výsledná cena závisí od celkového počtu hodín, ktoré lekár(i) strávia pri vypracovávaní písomnej konzultácie ako aj od počtu lekárov - špecialistov, ktorí budú potrební, aby ju vypracovali. Výslednú cenovú ponuku klientovi oznámime klientovi na základe dodaných lekárskych správ a výsledkov vyšetrení. Vypracovanie cenovej ponuky je zdarma.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.