Zoznámte sa s Dg. FAS

Napísal Pivovary Topvar 18. február 2015

Ročne sa na Slovensku narodí približne dvestopäťdesiat detí so syndrómom FAS. Hlavnou príčinou vzniku diagnózy je podľa odborníkov intoxikácia alkoholom počas tehotenstva,...


... pričom však diagnóza nemusí vzniknúť u žien, ktoré konzumujú alkohol pravidelne či nadmerne.

Aké následky má u detí diagnóza FAS?

Deti majú zníženú schopnosť čítať, hláskovať, počítať, trpia adaptačnými poruchami, môžu byť precitlivelé alebo málo citlivé na vizuálne podnety, dotykové, chuťové podnety, majú problémy s rovnováhou a koordináciou motoriky, vyvolávajú dojem neslušných a neposedných.

Existuje počas tehotenstva menej rizikové obdobie na konzumáciu alkoholu?

Počas tehotenstva neexistuje obdobie, ktoré by bolo v tomto zmysle menej rizikové, nakoľko vývin dieťaťa prebieha počas celých 9 mesiacov tehotenstva kontinuálne. Z výskumov a pozorovaní vyplýva, že poškodeniam centrálnej nervovej sústavy a k vzniku typických tvárových dysmorfických čŕt (úzkej očnej štrbiny, vyhladeného filtra) dochádza v určitej krátkej etape počas prvého trimestra tehotenstva. Konzumácia alkoholu v neskorších etapách tehotenstva môže mať za následok absenciu typických dysmorfických tvárových čŕt, napriek tomu však môže byť poškodený mozog, a to v oblasti senzomotorického vnímania, vyšších exekutívnych funkcií, v celkovej schopnosti myslenia a spracovania podnetov z okolia. Pre lepšiu ilustráciu: nemusí byť poškodené ucho, ale môže byť problém v centrálnom spracovaní sluchu, nemusí byť poškodený zrak, napriek tomu môže byť problém so zrakovým vnímaním, neurologický nález môže byť negatívny, napriek tomu však telo môže do mozgu prostredníctvom zmyslov neustále vysielať množstvo nejednoznačných, iritujúcich signálov, a dieťa preto len s ťažkosťou dokáže kontrolovať vlastné impulzy. V takomto prípade môže mylne budiť dojem, že sa nijako nelíši od jeho vrstovníkov, čo v prípade, že nebola táto porucha správne rozpoznaná a dôsledne diagnostikovaná, môže mať vážne dopady na jeho sociálne fungovanie, vzdelávanie, správanie, a môže viesť k vzniku sekundárnych a terciálnych dopadov na život dieťaťa.

Aké sú diagnostické kritériá FAS?

Sú definované ako odchýlky v raste, typické dysmorfické črty tváre, poškodenia centrálnej nervovej sústavy (CNS) a potvrdená konzumácia alkoholu matky počas tehotenstva. Ak nie sú signifikantne prítomné všetky menované kritériá môže ísť napr. o parciálny FAS, alebo o neurobehavoriálne poruchy po expozícii alkoholu. Všetky poruchy spôsobené expozíciou alkoholu počas tehotenstva sú zastrešované skratkou FASD - poruchy fetálneho alkoholového spektra. Zatiaľ čo počet detí s plne vyvinutým FAS je v slovenských štatistikách (ktoré sú s veľkou pravdepodobnosťou podhodnotené) vykazovaný ako 250 detí ročne, počet detí s FASD nie je štatisticky nijako evidovaný, nakoľko tieto deti zväčša nie sú správne diagnostikované. Je však viac než pravdepodobné, že ich počet je mnohonásobne vyšší. Mnohé deti s FASD sú skryté za diagnózami porúch učenia, správania, koncentrácie, čo sú reálne následky expozície alkoholu počas gravidity. Tieto deti a ich rodičia sa s nimi musia následne vysporadúvať neraz po zvyšok ich života.

Pripravila: Katarína Sipos, Centrum AVARE


Tento rok sa úspešne skončil trojročný vzdelávací cyklus s názvom Dajme šancu deťom s fetálnym alkoholovým syndrómom - príprava diagnostikov pre fetálny alkoholový syndróm. Skupina pätnástich sociálnych pracovníkov, psychológov a iných odborníkov sa  zaradila medzi tých, ktorí ho budú schopní diagnostikovať a navrhnúť vhodnú terapiu. Zo skúseností zo zahraničia je totiž známe, že správnym prístupom u detí je možné zmierniť jeho príznaky  natoľko, že sú v dospelosti schopné plnohodnotného života.

 
Pivovary Topvar na zvyšovanie informovanosti o tom, aby tehotné ženy nekonzumovali alkohol, vytvorili aj bezplatnú online aplikáciu PromileLady pre smartfóny, web stránku www.promileinfo.sk a minulú jeseň podporili vznik www.fasyndrom.sk pri príležitosti 9. septembra, ktorý je Medzinárodným dňom povedomia o fetálnom alkoholovom syndrome.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.