Po mozgovej príhode ide o čas

Napísal Trumpeter 06. február 2023

Konvenčné formy rehabilitácie pacientov po porážke sú v procese liečby veľmi potrebné. Pomoc najmodernejších prístrojov a dokonca robotov je však v oblasti neurorehabilitácie nezastupiteľná.

Aké možnosti rehabilitácie majú slovenskí pacienti po náhlej mozgovej príhode?

istock_brain_23

www.istockphoto.com 

Posúdenie stavu pacienta po porážke

Ako prvé si vypýtajte od ošetrujúceho lekára v nemocnici predbežnú lekársku správu s nálezom. Tú môžete rozposlať na posúdenie do viacerých zariadení poskytujúcich rehalibilitáciu. Vyjadrenie o prijatí, prípadnom neprijatí pacienta, tak môžete mať v rukách skôr, ako bude prepustený z nemocnice.

Ako prebieha posúdenie? „Rehabilitačný lekár je na základe lekárskej správy a nálezu v nej schopný posúdiť, či je pacient vhodný na absolvovanie roboticky asistovanej rehabilitácie, pozve ho na vyšetrenie, kde podľa aktuálneho stavu navrhne individuálne  pre daného pacienta rehabilitačný program a skonzultuje ho s fyzioterapeutom,“  ozrejmuje MUDr. Jarmila Petrovičová, CSc. externý lekár FBLR Levita. 

Kde rehabilitovať

Konvenčná rehabilitácia po mozgovej mŕtvici sa vykonáva na špecializovaných fyziatricko - rehabilitačných oddeleniach, ktoré sú súčasťou niekoľkých nemocníc po celom Slovensku. Vhodné sú najmä na  rehabilitáciu počas prvých dní hospitalizácie.

Po nej je potrebné pacienta po mozgovej príhode zveriť personálu do niektorej zo špecializovaných nemocníc.

istock_old_woman_23

www.istockphoto.com 

Po vyčerpaní nároku na rehabilitáciu zo zdravotného poistenia, ktorá je stanovená na maximálne 60 dní za rok, nekončia možnosti pomoci pacientom po porážke. Tí práve čo najskôr po mozgovej príhode potrebujú najintenzívnejšiu neurologickú stimuláciu. Čo robiť, ak si zdravotný stav vyžaduje viac, ako zaplatí poisťovňa? Prípadne ak nájdete rehabilitačné zariadenie, ktoré dokáže prijať pacienta rýchlo a poskytne špičkovú starostlivosť, ale nemá zmluvu s vašou zdravotnou poisťovňou?

Súkromné zariadenia poskytujúce špeciálnu neurorehabilitáciu aj pomocou robotov si musia pacienti často hradiť z vlastných finančných zdrojov. Pokiaľ to však človeku poskytne návrat do života, je to pre jeho rodinu záchrana.

„Špičkové služby sa na Slovensku poskytujú, ale nie sú zvyčajne hradené zo zdravotného poistenia. V našom zariadení poskytujeme rehabilitáciu pomocou najmodernejšieho zariadenia LOKOMAT Pro s modulom FreeD. Žiaľ, v tomto smere momentálne suplujeme štát, keďže na rozdiel od ČR je u nás takéto zariadenie jediné na Slovensku“, hovorí MUDr. Jarmila Petrovičová, CSc., externý lekár FBLR Levita.

levita_lehnica_3

Zdroj: Levita Lehnice 

Takáto terapia je poskytovaná na priamu platbu. O niečo ľahšie ju dokážu financovať ľudia, ktorí majú uzavreté komerčné životné poistenie s pripoistením na rizikové choroby. „V tejto dobe  je oveľa drahšie prísť o príjem pacienta s mozgovou príhodou a o plat osoby, ktorá je nútená sa o neho starať, než zaplatiť mu neurorehabilitačnú starostlivosť v súkromnom  zariadení, ktorá mu môže dopomôcť k väčšej samostatnosti a zmierniť následky akútnej cievnych mozgovej príhody, poprípade iných ťažkých ochorení centrálnej nervovej sústavy,“ dodáva MUDr. Matej Fülöp, lekár FBLR  Levita. Takáto investícia sa vie mnohonásobne vrátiť aj v podobe rodinnej pohody a návratu k bežným činnostiam.

Ide o čas

Tak, ako pri akútnej záchrane života, čas rozhoduje aj pri následnej rehabilitácii pacientov po porážke. Hľadanie rehabilitačného zariadenia preto neodkladajte. Najlepšie výsledky sa dosahujú kombináciou roboticky asistovanej rehabilitácie s konvenčnou. Robotickými rehabilitačnými zariadeniami disponujú viaceré rehabilitačné centrá na Slovensku. „Skúsenosti zo svetovej praxe aj výsledky v našom zariadení potvrdzujú, že najväčšie zlepšenie dosahujú pacienti, ktorí začnú správne rehabilitovať v čo najkratšom čase po stabilizácii svojho zdravotného stavu a ktorí rehabilitujú dostatočne dlhý čas, teda niekoľko týždňov,“ potvrdzuje Bc. Zoltán Kurucz, hlavný fyzioterapeut z neurorehabilitačného zariadenia Levita v Lehniciach.

levita_lehnice_4

Zdroj: Levita Lehnice

Takéto neštátne zdravotnícke zariadenia vám vedia poskytnúť starostlivosť na špičkovej európskej úrovni a váš návrat do života tak bude oveľa rýchlejší. „Pacienti často nevedia o možnosti rehabilitácie s pomocou robotiky a dozvedia sa o nej až keď využijú možnosti, ktoré im boli navrhnuté ako prvé. Prichádzajú k nám s veľkým časovým odstupom po mozgovej príhode, hoci u nás disponujeme najväčším počtom robotov na Slovensku. Napriek tomu dokážu urobiť pokroky, ich stav a samoobslužné funkcie sa zvyčajne zlepšia. A keby sme boli prvou voľbou v rehabilitácii, naša komplexná liečba by im pomohla rýchlejšie a do ešte väčšej miery,“ uzatvára Z. Kurucz.

Alternatívne formy financovania rehabilitácie

-   Doplnkové poistenie následkov kritických chorôb – poskytujú ho komerčné poisťovne ako doplnok k životnej poistke

-   Verejná zbierka – využiť môžete portál ludialudom.sk. Je to otvorený a univerzálny online systém darcovstva

-   Občianske združenia a neziskové organizácie – s prosbou o pomoc sa môžete obrátiť na občianske združenia venujúce sa pacientom po cievnej mozgovej príhode, pomáhajúce organizovať verejné zbierky a zároveň poskytujúce všestrannú pomoc pre pacientov s neurologickými poruchami. Jedno z nich je napríklad Sekunda pre život

-   Vlastné finančné zdroje – ako samoplatca si môžete vybrať zo špičkových zariadení to najlepšie

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.