Dá sa zbaviť závislosti na drogách?

Napísal Michaela Conzarová 19. január 2018

Téma stále aktuálna, ktorú sme rozobrali zo všetkých strán s odborníkom naslovovzatým MUDr. Ľubomírom Okruhlicom, CSc. , hlavným odborníkom pre medicínu drogových závislostí Ministerstva zdravotníctva SR a riaditeľom Centra pre liečbu drogových závislostí Bratislava.

Na začiatku eufória, po nej nezodpovednosť, apatia a strata školy, práce. Drogy. Lákajúce mládež, postrach rodičov, vášeň bohatých. Únik z reálneho sveta, príliv energie a následný pád a depresie.

femme: Aké najnovšie drogy sa objavili na Slovensku a ktoré letia podľa spoločenských vrstiev ,vzdelania a veku?
Ľubomír Okruhlica: Pokútne laboratória vo svete vymýšľajú nové syntetické drogy. Aj k nám sa dostali také až z Číny. Pre slovenských užívateľov a experimentátorov nie sú až také lákavé ako heroín, pervitín. Aj keď vyskúšajú nové drogy, prednosť dávajú klasickým.

femme: Vplyv drog na vývoj osobnosti....
Ľubomír Okruhlica: Závisí od akého veku ich začnú užívať. V období od 12- 17 rokov v čase dospievania sa dá ľahko nadobudnúť závislosť od marihuany, od heroínu. Mnohí vypadnú zo školy. Potom idú do liečby, ale to obdobie, kedy boli závislí je z hľadiska vývinu stratené. Starší nedokončia vysokú školu, rozpadajú sa mnohým vzťahy s partnermi, tiež kamarátstva a nachádzajú si kamarátov s ktorými drogujú. Roky závislosti sú roky stratené. Po liečbe sa ich snažia dobehnúť a mnohokrát sú detinskí, tam kde bol ich vývin vo veku, kedy s drogami začínali.

Ak začnú brať drogy starší, napríklad tridsiatnici, ktorí ich nikdy nebrali a vyvíjali sa normálne bez porúch správania a charakteru, sa pod ich vplyvom prudko zmenia. Nedá sa však hovoriť o trvalej zmene, ale prejavy sa modifikujú. Potenciál, čo v nich je, sa zmaže užívaním a pravidelní užívatelia sú unifikovaní podľa prejavu. Správanie a psychika je podriadená účinku drogy (marihuana,heroín,pervitín) na nich. Charaktery môžu byť pôvodne odlišné, no v tomto období sú si podobní v nezodpovednosti, výkyvoch nálad, v nezáujme o nové poznatky, zvyknú klamať, popierajú užívanie drog, neraz nekorektne zháňajú prostriedky na ich kúpu, kradnú, požičiavajú si a nevracajú. Závisí v akej sú fáze. Niektorí sú neschopní vytvárať trvalé vzťahy. Ak začnú abstinovať po 4-5 rokoch sa im vracajú pôvodne vlastnosti, dobiehajú kamarátstva, vzťahy, dopĺňajú si vzdelanie, objavujú nové pozitívne zážitky, divadlo, prírodu, samozrejme v triezvom stave.

femme: Ktoré mesto na Slovensku je na tom najhoršie v používaní drog?
Ľubomír Okruhlica: Bratislava, lebo je to veľké mesto a je tu anonymita. Sú tu najväčšie príjmy. Po čase, keď je človek ťažko závislý, prichádza o prácu, o schopnosť zarobiť si na drogy a začína s trestnou činnosťou. Niektorí dokážu pracovať, sú schopní sa živiť, ale stagnujú a za rovesníkmi zaostávajú. Drogy sú však aj v Nitre, Košiciach, ale aj v malých mestečkách, je to priamo úmerne počtu obyvateľstva.

femme: Aké sú prvé príznaky, ktoré naznačujú určitú závislosť?
Ľubomír Okruhlica: Zmena správania, či už stála, alebo pre okolie nevysvetliteľné, opakujúce sa výkyvy nálad, neočakávané rozhodnutia. Niekedy je človek neprimerane veselý, bez zjavného dôvodu, alebo je zrazu neprimerane vysokoaktívny v práci - škole. Potom príde útlm, nedokončí školu, nezmaturuje, príde o prácu, hoci mal na jej výkon odborné prepoklady. Niektorí potrebujú a chcú podávať stále vyššie, vysoké výkony – umelci, herci, podnikatelia, finančníci, ale aj ítečkári, ale aj niektorí vodiči kamiónov, dajú si kokaín či iné stimulanty, načas to dokážu, ale potom dôjde k zlomeniu, vyčerpaniu a nasledujú dni a týždne apatie a neschopnosti sa k čomukoľvek produktívnemu donútiť. No a takí už nie sú schopní byť bez toho, hoci dlho popierajú, že sú už závislí a že sa rútia do záhuby.

femme: Na koho sa majú rodičia obrátiť, ak majú podozrenie, že ich deti berú drogy?
Ľubomír Okruhlica: Pri podozrení by sa mali obrátiť na psychiatra. Cigarety môžu zistiť podľa zápachu z vlasov a z oblečenia, podobne ako alkohol sa dá ľahšie u dieťaťa identifikovať, no pri drogách najmä v začiatočných štádiách užívania je to výrazne ťažšie. Treba vylúčiť, či to bolo jednorázové experimentovanie, alebo úplná zmena v chovaní. Ak má rodič pochybnosti, existujú na Slovensku špecializované zdravotnícke Centrá pre liečbu drogovo závislých, kde sa dá absolvovať diagnostika a v prípade závislosti aj liečba.

femme: Ako zaobchádzať zo závislým tínedžerom, či dospelým, pri prvých skúsenostiach s drogou a neskôr opakovaných pokusoch?
Ľubomír Okruhlica: Ak je tam problém, treba jasne od neho vyžadovať, aby začal abstinovať pod odborným dohľadom, mali by mu pomôcť rodičia, partneri. Neraz to aj sami dokážu. Dá sa s tým i takto prestať. Často však, ak sa už vytvorila závislosť, prichádza potom k recidíve. Očakávame, že do centra príde mladistvý s rodičmi, alebo zodpovedným opatrovníkom, ale optimálne i dospelý s rodičom, či s niekým blízkym. I tu je spolupráca vhodná. Dôležitá je v procese liečby odborne usmernená podpora zo strany blízkych. Ak je potrebná hospitalizácia, tam je človek chránený, niekedy berie lieky, závisí to od fázy momentálneho stavu, trvá to 12 týždňov. Je to však len prvá fáza. Pokračovanie na udržanie abstinencie a pozitívnej zmeny je v nadväzuhjúcom ambulantnom programe v nechránenom prostredí, čo je na úspešné zvládnutie kritický moment.

femme: Aká je najobľúbenejšia droga medzi závislákmi?
Ľubomír Okruhlica: Marihuana, heroín, pervitín, kokaín.

femme: Kto berie drogy viac, muži či ženy?
Ľubomír Okruhlica: Ženy sú menej závislými, voči mužom je to 3:1.

femme: Mnohí vravia, že marihuana neškodí, čo si o tom myslíte vy?
Ľubomír Okruhlica: Marihuana je veľmi populárna. Pretože mnohí si myslia, že je bezpečná, že nehrozí smrť predávkovaním. Nie sú síce známe smrteľné intoxikácie, ale existuje otrava z nej, čo dokazujú situácie na urgentoch. V prípade silného psychického rozrušenia i riziko samovražedného konania.

femme: Je rozdiel medzi voľne rastúcou marihuanou a rastúcou pod svetlami v interiéroch? O koľko je zvýšené THC?
Ľubomír Okruhlica: V prírode je to 2 – 5 percent. V súčasnosti sú vykultivované a modifikované a neuveríte dosahujú obrovskú koncentráciu až 40 percent THC. Príznaky sú halucinácie, úzkosť, horšia koncentrácia, nevnímanie času, nezodpovednosť. Čím vyššia koncentrácia, tým vyššia pravdepodobnosť, že vypukne psychóza.

femme: Akého najmladšieho požívateľa drog máme na Slovensku?
Ľubomír Okruhlica: Objavujú sa 12 – 13 roční. Pokiaľ ide o drogy je to u nich experimentovanie. Nie je ich veľa, v tejto skupine majú deti viac skúsenosti s fajčením a pitím alkoholu .

femme: Berú drogy aj ľudia v starobe, seniori?
Ľubomír Okruhlica: Tu prudko klesá výskyt, skôr je tu závislosť od liekov.

femme: Mnohí ľudia v strednom veku tvrdia, že drogy (marihuana, kokaín) im pomáhajú dosahovať lepšie výsledky v práci, nabudia ich, dodajú im energiu, je to naozaj taK?
Ľubomír Okruhlica: Dočasne krátkodobo pervitín a kokaín. Potom výkon prudko klesá. Okolie vidí, že výkon ide dole, oni si to však dlho neuvedomujú a nechcú pripustiť, že majú problém.

femme: Dá sa zo závislosti vyliečiť?
Ľubomír Okruhlica: Dá sa vyliečiť. Až 80 percent našich pacientov po liečbe dlhodobo abstinuje. Hovoríme o dlhodobej úzdrave. Ak si chcú zdravie udržať nesmú však už nikdy s drogou začať. Úzdrava neznamená, že teraz si už môžu občas vypiť, alebo občas si dať drogu. Lebo zas do toho vhupne. Mali sme veľa takých, čo zrecidovali v liečbe pri pokuse o abstinenciu aj päť a viackrát . Blízki lámali nad nimi už palicu. Ale dostali sa zo závislosti a žijú už roky v pohode. Do stavu idem sa liečiť musí jedinec dozrieť. Blízki mu môžu k tomu významne napomôcť. Nepoznáme ale zaručený kľúč, ktorý by nám vopred naznačil u koho bude liečba po kratšej a u koho po dlhšej dobe plne úspešná. Ale kto sa snaží, ten sa z toho dostane.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.