Bráňte sa!

Bežná návšteva lekára máva zažité "pravidlá hry": lekár hovorí za klienta (prvá chyba!) a neinformuje klienta v dostatočnej miere (druhá chyba!)...

>> Móda >> Aktuálne >> Bráňte sa!

O oklieštenom podávaní informácií lekárov svojim pacientom (ktorí sa pomaly, ale predsa, začínajú meniť na klientov!), ako aj odpore lekárov nechať nahliadať klientov do "chorobopisu", sa u nás už popísalo veľa... Dúfajme, že konečne prídu na rad aj konkrétne (nesofistikované!) zákonné úpravy, ktoré budú dôsledne chrániť záujmy platiacich klientov a nie záujmy nekompetentných lekárov.

Podstatne menej pertraktovaným, hoci rovnako závažným problémom je vedenie dialógu medzi lekárom a klientom. Podstata tohto problému spočíva v tom, že lekár buď z dôvodu netrpezlivosti alebo z presvedčenia, že "to bude vedieť povedať lepšie", preruší pacientov úvodný monológ do pol minúty a začne klásť otázky, ktorými sleduje istý smer; keď narazí na symptóm, ktorý sa javí byť podstatný, vedie ďalšiu konverzáciu s klientom tak, aby sa potvrdila diagnóza, ktorú predpokladal. Klient, ktorý je z odborného hľadiska v nevýhode, je týmto spôsobom rozhovoru zavádzaný a nemá možnosť spomenúť mnohé dôležité detaily.

Naučte sa preto správať v ordinácii lekára ako klient a nie ako zahriaknuté dieťa! Keď vás lekár preruší v nevhodnej chvíli, zdôraznite, že ste s popisom svojich ťažkostí ešte neskončili. Ak správanie lekára nebude dostatočne úctivé a pozorné, podajte na neho sťažnosť a obráťte sa na iného lekára. Lekár, ktorého priamo či nepriamo platíte, je totiž v ordinácii pre vás a nie naopak. A stanovenie nesprávnej diagnózy býva oveľa častejšie, ako hovoria štatistiky...

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.