Viete, čo by ste mali vedieť o hypnóze?

Tušili ste, že stav podobný hypnóze prežívate niekoľkokrát denne? A to pri samovoľnom prebúdzaní a zaspávaní. Hypnóza alebo inak povedané "stav odlišného vnímania" pomáha v boji s nespavosťou, úzkosťou, obezitou, fajčením - teda problémami, ktoré majú psychický pôvod. 

freepik_dna_brain_924

Ukázalo sa, že ak pacienti trpiaci vysokým krvným tlakom a obezitou podstúpili okrem klasickej liečby aj liečbu hypnózou, ich zdravotný stav sa zlepšil oveľa rýchlejšie. To, samozrejme, neznamená, že hypnóza sú nejaké čary alebo určitý druh zázraku, ktorý navyše funguje u každého... Znamená to "len" toľko, že hypnóza pôsobí ako veľmi účinný placebo efekt: vďaka hypnóze telo nadväzuje na určitým spôsobom nastavenú psychiku. Svoju úlohu tu tiež zohráva skutočnosť, že v hypnotickom stave je pacient oveľa vnímavejší a otvorenejší voči pokynom a radám ošetrujúceho lekára.

Názory na podstatu hypnózy sú rôzne. Niektorí odborníci sa domnievajú, že ide predovšetkým o fakt sugescie a autosugescie; iní sú presvedčení, že stav hypnózy (tranzu) je podmienený reálnymi, merateľnými zmenami v jednotlivých častiach mozgu. Isté je zatiaľ jedno: zhypnotizovať nemožno každého. Navyše, len jedna pätina zo zhypnotizovaných ľudí je vysoko (teda žiaduco) vnímavá voči sugescii.

Odborníci na hypnózu si myslia, že miera "hypnotickej vnímavosti" je podmienená tým, do akej miery je mozog schopný "zaoberať sa iba sám sebou", t.j. dosiahnuť maximálnu koncentráciu, odkloniť pozornosť od okolitého sveta a sústrediť sa výhradne na nové pocity, obrazy, zvuky, pachy a myšlienky. Vysoko hypnoticky vnímavý jedinec dokáže vo chvíli takejto koncentrácie akoby "zrušiť" okolitý svet a, prenesúc sa do stavu "odlišného vnímania", reagovať iba na hlas hypnotizéra. Z uvedeného dôvodu potom necíti (ako ostatní) reálny chlad, teplo alebo bolesť a jeho telo vníma jednotlivé podnety tak, ako "určí" hypnotizér.

Hypnóza sa využíva hlavne pri liečbe psychiatrických ochorení, ale stále viac je vyhľadávaná pre jej relaxačno-motivačné možnosti. Pomáha tlmiť, a v mnohých prípadoch aj odstraňovať psychosomatické a somatické problémy.

Liečba hypnózou sa neodporúča pri závažných psychiatrických a psychických diagnózach. Vykonávať by ju mal len odborník – erudovaný psychiater, psychológ či psychoterapeut. Tí, ktorí sa obávajú hypnózy, môžeme uistiť, že jej účinky nie je možné zneužiť proti dotyčnej osobe, počas hypnotického tranzu nie je možné pacienta/klienta inštruovať, aby jednal proti svojmu prirodzenému presvedčeniu, a po každom sedení sa bezproblémovo prebudí, ako z normálneho spánku. Tento tranz je možné predlžovať len z terapeutických dôvodov a vykonáva sa pod dohľadom špecialistov. Veľmi dôležitá je spolupráca a dôvera medzi hypnotizérom a hypnotizovaným, pretože proti vôli klienta prakticky nie je možné navodiť hypnózu.

Hypnóza a jej význam

Hypnotický tranz je možné navodiť individuálne alebo v skupinovej terapii. Pomáha pri psychickom uvoľnení, upokojuje, odstraňuje trému a únavový syndróm, rieši poruchy spánku, posilňuje sebavedomie, neopodstatnenú úzkosť či strach a zbavuje zlozvykov (okusovanie nechtov, migrény, fajčenie, alkoholizmus a ľahkú formu drogovej závislosti...). Zo somatických problémov, si hypnóza dokáže poradiť s alergiami, ekzémami , bradavicami a spazmatickými prejavmi (kŕče, stuhlosť svalov).

 Zdroj foto: Freepik

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.