Viete, aké metódy vám pomôžu naučiť sa cudzí jazyk?

Existuje veľa spôsobov učenia sa cudzích jazykov. A to je len dobre, pretože každému z nás vyhovuje iná metóda, ktorá vedie k úspešnému cieľu. Polygloti, teda multijazyční ľudia, ktorí plynule ovládajú minimálne štyri cudzie jazyky, sú presvedčení... 

cudzie_jazyky19

... že dôvodom, prečo sa niektorým nedarí v cudzej reči napredovať napriek tomu, že sa ju učia roky, je nesprávny spôsob učenia.  Podľa nich sa každý dokáže naučiť akýkoľvek cudzí jazyk, ak dodržíme nasledujúce štyri veci. Po prvé, učenie nás baví. Po druhé, venujeme sa mu systematicky – každý deň niekoľko minút a nie nárazovo dlhé hodiny. Po tretie, máme plán, na akú úroveň znalosti cudzieho jazyka sa chceme dostať, a plánu sa držíme. A po štvrté sme si našli metódu, ktorá najviac sedí nášmu spôsobu učenia.

„Metód výučby cudzích jazykov je viacero a každému vyhovuje iná. Všetky však majú spoločné to, že sú do učenia zapojené zmysly. Cudzí jazyk preniká do mozgu cez počuté, videné, povedané, napísané. Metódy sa líšia poradím a intenzitou týchto ciest. Keď sa človek do cudzieho jazyka, takpovediac, ponorí, je vysoká šanca, že sa ho skutočne naučí,“ dopĺňa Katarína Boskovičová, študijná poradkyňa pre dospelých a firmy z jazykovej školy Berlitz.

Vybrať si pre seba tú najlepšiu metódu, akou sa naučiť cudzí jazyk, znamená spoznať najefektívnejšie cesty, ktorými sa učíme, a zároveň mať jasno v tom, ako a kde chceme jazyk používať. Inak sa musí učiť tlmočník, inak prekladateľ, iné potrebujete ovládať, ak sa chcete v zahraničí do nejakej miery dohovoriť, a iné, ak máte viesť v cudzom jazyku obchodné stretnutia alebo prezentovať.

Klasika, ktorú si pamätáme za školy

Medzi klasické metódy učenia cudzieho jazyka patrí memorovanie sa slovíčok a zároveň učenie sa gramatiky. Potom sa naučené slová spájajú do viet. Gramaticko-prekladová metóda sa používala už v 16. storočí a študenti sa takto učili po latinsky. Najskôr sa naučili slová cudzieho jazyka a gramatické pravidlá, potom prekladali texty slovo po slove a slová spájali do viet.

Niekomu vyhovuje práve tento spôsob. Sú však aj novšie metódy, vyvinuté na základe experimentov a vedeckých poznatkov o tom, ako funguje učenie, ľudský mozog a pamäť.

Rozprávaj a hlavne nepremýšľaj

Jednou z nich je Callanova metóda. Funguje tak, že študenti najskôr počúvajú lektora a snažia sa čo najviac porozumieť. Potom hovoria a až následne čítajú a píšu. Aj preto sa tejto metóde hovorí ucho-ústa-oči-ruka. „Je to takzvaná priama metóda výučby cudzieho jazyka, keď sa počas hodiny hovorí iba v cudzom jazyku, nepoužíva sa iný,“ vysvetľuje K. Boskovičová. Učí sa v malých skupinách, kde je maximálne 8 študentov, aby každý z nich v priebehu hodiny naozaj stihol nielen počúvať, ale aj dostatočne veľa hovoriť.

Špecifikom tejto metódy je neustále opakovanie viet a fráz a rozprávanie bez zbytočného premýšľania. Lektor hovorí rýchlo, dokonca rýchlejšie, než je bežné. Študentom kladie otázky, každú otázku zopakuje dvakrát a od študenta sa vyžaduje, aby odpovedal okamžite, bez premýšľania, automaticky. „Callanova metóda je postavená na opakovaní a precvičovaní cudzieho jazyka tak, aby sa študent nezdržiaval rozmýšľaním o tom, čo a ako povedať, ale aby sa u neho vyvinul reflex, aby to robil automaticky,“ dopĺňa poradkyňa pre vzdelávanie dospelých z jazykovej školy Berlitz. Aby výučba čo najviac reflektovala reálny život, lektori sa na hodinách striedajú – každý z nich hovorí iným tempom, s iným prízvukom - a študenti sa tak učia nemať stres a reagovať za každých okolností. Práve stres a rýchlosť však nemusia vyhovovať každému.

12 hodín denne nás do jazyka úplne ponorí

V spolupráci s Institute of Psychology na McGill University Montreal bola vyvinutá moderná priama metóda výučby cudzích jazykov, ktorá dostala názov Úplné ponorenie (Total Immersion). „Táto metóda je vhodná na skutočne rýchle zlepšenie jazykovej úrovne, keď sa študent posunie za päť dní o jednu úroveň vyššie,“ pokračuje K. Boskovičová.

Rovnako ako Callanova aj metóda Úplné ponorenie je priama, no kým prvým spôsobom sa učí iba angličtina, učebné materiály metódou Total Immersion sú vypracované aj v iných jazykoch.

Študent je doslova ponorený do angličtiny, nemčiny či francúzštiny. Denne s ním v tomto jazyku hovoria 3 lektori dvanásť hodín. Polovicu času je do konverzácie zapojený aj študent, aby si preberanú látku dokonale osvojil. „Týmto spôsobom sa dá ponoriť do jazyka z akejkoľvek jazykovej úrovne. Veľkou výhodou je určite aj to, že sa obsah a tempo výučby plne prispôsobujú študentovi, čo zvyšuje jeho motiváciu. Môže sa učiť jazyk všeobecne alebo sa zamerať na témy, ktoré potrebuje kvôli svojej práci či štúdiu,“ dopĺňa odborníčka na vzdelávanie dospelých z jazykovej školy Berlitz.

Podčiarknuté a zrátané: efektívna metóda učenia sa cudzieho jazyka je taká, ktorá nás baví a umožňuje nám intenzívny kontakt s jazykom. Keď jazyk počúvame, sami ním hovoríme a nevynechávame čítanie a písanie aspoň niekoľko minút, ideálne aj hodinu denne, sme na tej správnej ceste.  

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.