Viete čo znamená...

... slovo kurtoázia? Pochádza z francúzštiny a znamená galantnosť, zdvorilosť, jednoducho povedané, pravidlá spoločenského správania.

Slovo má francúzsky pôvod a jeho vznik je  spájaný so slávnymi osobnosťami juhofrancúzskej panovníčky Eleonóry Akvitánskej z 12. storočia. Eleonóra Akvitánska bola zakladateľkou anglického panovníckeho rodu Plantagenetovcova matkou anglického kráľa Richarda Levie srdce. Traduje sa, že bola veľmi krásnou ženou, ospevovali ju trubadúri z celého Francúzska vo svojich piesňach, tak isto dobrou diplomatkou a mecenáškou umenia. 

Pozdvihla postavenie urodzených dám, upravila mravy mužov na šľachtickom dvore voči ženám a zároveň medzi sebou. Vyžadovalo sa, aby muži boli vzdelaní v tanci, v speve, v hre na hudobný nástroj a súčasne sa mali vzdelávať aj dámy na dvore v konverzácii, hudbe a poézii. Historické pramene nám dokladajú nielen mužských trubadúrov ale aj ženy trubadúrky.

Názory na kurtoáziu sa na kráľovských dvoroch mierne líšili a tieto rozdielne pohľady nám dokladajú práve trubadúrske verše. Francúzsky a portugalský dvor bol viac galantný na rozdiel od vazalského územia rímsko - nemeckej ríše. Starogermánske kmene viac inklinovali k nadradenosti nad ženou, ale preberaním kurtoázie sa tieto zvyky zmierňovali.

Nakoľko hlavnými nositeľmi kurtoázie boli panovníci a dvorania, stali sa tak príkladom pre rytierov, aristokraciu a mešťanov. Dochádzalo k napodobovaniu a preberaniu zvykov, ktoré sa stali neskôr formou spoločenského správania, ktorá sa prispôsobovala podmienkam. Kurtoázia je súhrn spoločenských pravidiel prirodzených danej spoločnosti. Dôstojne zachováva aristokratickú hierarchiu a súčasne vytvára pravidlá morálky, diplomacie a pravidlá počas vojenského konfliktu.

Práve v tejto dobe boli takými vzormi anglický kráľ Richard Levie srdce alebo Ján Luxemburský. Oni sa zase inšpirovali príkladmi z piesní o kráľovi Artušovi, rytieroch Rolandovi a Tristanovi, ktorí boli nositeľmi mravných hodnôt.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.