Poznáte pravidlá etikety?

Ste si istá v dodržiavaní zásad etikety v spoločenských a partnerských vzťahoch? Viete, čo máte očakávať od svojho partnera? Etiketu nemožno vnímať ako dogmatický celok zvyklostí, sú to dynamické prvky, prispôsobujúce sa aktuálnym požiadavkám. 

 211123

Normy a pravidlá sa vyvinuli zo zaužívaných tradícií a zvyklosti ľudského správania sa, a tak ich treba aj vnímať. Nemajú nemennú formu ale majú nemenný cieľ – dorozumievanie sa a porozumenie.

1. Pri stretnutí ako prvý ruku podáva:

a) Muž žene.
b) Žena mužovi.

2. Pri decentom bozkávaní ruky sa mužovi pery ženskej ruky:

a) Nikdy nedotýkajú.
b) Ľahko dotknú.
c) Sú prípustné oba spôsoby.

3. Pri vzájomnom predstavovaní sa predstavuje ako prvý:

a) Žena mužovi.
b) Muž žene.
c) Mladší z dvojice.

4. V prípade, že zoznamujete navzájom dvoch svojich známych, najskôr predstavíte:

a) Muža žene.
b) Ženu mužovi.
c) Mladšieho z dvojice.

5. Pri vstupe do reštaurácie vstupuje ako prvý a pridrží dvere:

a) Muž.
b) Žena.
c) Ten, ktorý druhého pozval.

6. Pri schádzani zo schodov ide podľa etikety muž:

a) Vedľa ženy.
b) Za ženou.
c) Pred ženou.

7. S ponukou tykania prichádza:

a) Žena.
b) Muž.
c) Starší z dvojice.

8. Prijať ponuku tykania podľa pravidiel etikety:

a) Vždy musíte.
b) Nemusíte.
c) Musíte, keď je žena staršia.

9. V kine alebo v divadle vstupuje do radu sedadiel na ceste k vaším miestam najskôr:

a) Žena.
b) Muž.
c) Je to jedno.

10 . Ku stolu v reštaurácii či pri inom stolovaní si sadá najskôr:

a) Žena.
b) Obidvaja naraz.
c) Muž.

VYHODNOTENIE:

1b, 2a, 3b, 4a, 5a, 6c, 7a, 8b, 9b, 10a

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.