Zbierka básni Blanky Poliakovej

Pre poeticky založené duše prinášame básne slovenskej poétky, v ktorých aj za iných vyslovuje veršami príbuzné skryté pocity, aby sa  naše najvnútornejšie svety dotýkali.

Blanka Poliaková: Zo záhrady srdca

Dielo predstavuje výber básní zo siedmich básnických zbierok Blanky Poliakovej. Od básnického debutu, ktorým pod názvom Požičaj mi deň vstúpila do literatúry v roku 1963, cez zbierky Zaklínadlá (1965), Malý svet (1977), Listy (1984), Nepovedala som nahlas (1998), Skôr ako potemnie slnko (2003) a Leto v kolíske jabloní (2015) píše svoju citovú autobiografiu, cez búrky, vzplanutia, sklamania, straty. spisovateľka a znalkyňa jej tvorby „Čas a punc doby je zanedbateľný, rozhodujúca je pečať autorkinej osobnosti a osobitosti: dychtivosť po poznaní, obdiv k prírode, úprimnosť citov, nadšenia i smútku, potreba lásky, trvalých vrúcnych vzťahov," konštatuje Jana Šimulčíková, znalkyňa poézie Blanky Poliakovej a autorka výberu z jej básní. „V slovách je poetka mimoriadne úsporná. Za seba aj za iných vyslovuje veršami príbuzné skryté pocity, aby sa  naše najvnútornejšie svety dotýkali."

Cena: 6,90 €
Vydavateľ:  MAYOR, 2015


Blanka Poliaková: Leto v kolíske jabloní

V zbierke básní Leto v kolíske jabloní od Blanky Poliakovej nájde čitateľ obdiv poetky ku každoročne ožívajúcej, obnovujúcej sa prírode, lásku k blízkym, radosť zo života, mier duše, vzácnu vyrovnanosť s ľudským údelom. „Jej básne sú trvalky nepodliehajúce móde, s takými znakmi rýdzej lyriky ako úprimnosť, citovosť, vrúcnosť. Poetka však vo všetkom zachováva mieru, nebúcha do činelov, nekvíli falošnou sentimentalitou. Prihovára sa tlmeným hlasom a aj  v boľavých chvíľach v pozitívnom duchu," vyjadruje sa o Poliakovej poézii i o jej najnovšej zbierke spisovateľka a znalkyňa jej tvorby Jana Šimulčiková.

Cena: 4,90 €
Vydavateľ:  MAYOR, 2015

 

Ukážky:

 

Listuj si v detstve
Je večné
Ukrýva detstvo tvojej mamy
I otca
Tvojich detí
I vnukov

A ak nazrieš
Do jeho čistých hĺbok
Zbadáš v nich
To svoje

 

Hovoriť o láske
Či je
Alebo nie je
Keď ju vidíš prichádzať
Alebo sa dívaš na jej chrbát
Cítiš ako rastie
I to
Či sa skrýva
Alebo sa stráca

Láska je ako  motýľ
Ak ho chytíš
V ruke ti ostane
Čipka jeho krídel
Už viac neodletí
Hľadať si kvet

Nechaj
Nech letí
A zachová si krídla

Hľadala som lásku
Na mnohých miestach
A bola tak blízko
V mojom srdci
Boli v ňom všetci
Ktorých milujem

 

 

 

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.