Tipy a rady, ako viesť deti k samostatnosti a zodpovednosti

Napísal Dominika Blchová 10. október 2023

Ako rodičia, určite aj vy chcete vychovať zodpovedné a samostatné deti. Preto by mal každý rodič malému dieťaťu dožičiť a umožniť čo najviac samostatnosti, aby všetko, čo je schopné, vykonávalo samo. Prispôsobiť sa túžbe detí po nezávislosti a samostatnosti môže byť niekedy ťažké.

pixabay_child_mother_23

Je to však potrebné pre ich osobný rast ako aj dospelácky život. Učiť deti samostatnosti je cenná životná zručnosť, z ktorej budete mať úžitok vy, ale najmä deti.

Ako teda vychovať deti, aby prevzali zodpovednosť za svoje rozhodnutia a stali sa z nich nezávislí dospelí?

Vychovávajte dieťa s očakávaním, že si po sebe uprace

Pre mnohé deti je upratovanie hračiek strašná úloha. Hrať sa je pre ne oveľa dôležitejšie a podstatnejšie ako upratovanie, domáce práce či písanie domácich úloh. Ak nechcete, aby vaše dieťa považovalo tieto práce za "drinu", nenúťte ich. Začnite tým, že dieťaťu budete pomáhať, až kým sa to nenaučí a nestane sa to bežnou súčasťou ich rutiny.

Vaším cieľom by malo byt' formovanie dieťaťa k tomu, aby malo radosť z prispievania k rodinnej pohode a preberania zodpovednosti. Urobte z práce zábavu. Deti sa budú učiť oveľa rýchlejšie, ak k nim budete láskavý a budete ich podporovať a povzbudzovať ich. 

Tip: Pri výchove detí sa môžete inšpirovať knihami od Veroniky Hurdovej o smrti, zdraví a výchove.

Dieťa sa učí samostatnosti napodobňovaním

Deti sú skvelé v napodobňovaní toho, čo vidia. Tendencia napodobňovať pomáha dieťaťu preberať rôzne spôsoby správania a návyky osôb, s ktorými prichádza do kontaktu. Na základe toho chce potom samo vykonať to, čo videlo. Dieťa potrebuje vzor a v ich útlom detstve by ste im mali byť vy, rodičia. Ak chcete viesť deti k samostatnosti a zodpovednosti je dôležité, aby ste im boli dobrým vzorom.

Keďže si deti môžu správanie a návyky od vás osvojiť, myslite na to, aby ste sa jasne vyjadrovali o zodpovedných rozhodnutiach, ktoré urobíte. Snažte sa vždy dodržte vaše sľuby, ktoré ste dali dieťaťu.

Naučte deti zodpovednosti primeranej ich veku

Dať deťom zodpovednosť im pomáha naučiť sa robiť veci samostatne. Pomáha im to získať väčšiu istotu v tom, čo dokážu. Niektoré príklady povinností, ktoré môžete dať deťom mozu zahŕňat: dodržiavanie osobnej hygieny, vynášanie odpadkov, upratovanie izieb, hračiek a podobne. Je dôležité, aby ste pri učení nových zručností pamätali na vek a schopnosti vášho dieťaťa.

Zaveďte rutinu a štruktúru

Väčšine detí sa darí najlepšie, keď majú zavedené rutiny. Dobrá rutina im pomôže vedieť, čo by mali alebo musia urobiť.

Ranná rutina môže zahŕňať:

●      Obliekanie

●      Česanie vlasov a umývanie tváre

●      Čistenie zubov

●      Príprava raňajok

●      Balenie batohu do školy

Rutina po škole môže zahŕňať:

●      Robiť si domáce úlohy

●      Urobiť domáce práce

●      Večera

●      Hranie sa

●      Kúpeľ

●      Čistenie zubov

●      Čítanie knihy

●      Spánok

Aj pri rutinách a vytváraní štruktúry myslite na vek a schopnosti dieťaťa.

Povzbudzujte deti, aby vystúpili zo svojej komfortnej zóny

Učenie sa novým zručnostiam môže byť pre deti desivé, najmä ak sú zvyknuté, že všetko za nich urobia iní. Môžu mať tendenciu vyhýbať sa tomu, urobiť niečo, pretože sa boja, že urobia chybu. Tu je dôležitá vaša podpora a povzbudenie dieťaťa k tomu, aby vystúpilo zo svojej komfortnej zóny. Pochváľte ho za každé úsilie, ktoré vynaloží, aj keď ju možno na prvýkrát nezvládne.

Schopnosť prevziať zodpovednosť za svoje činy je dôležitou súčasťou nezávislosti a zodpovednosti. Pomôžte dieťaťu pochopiť, že robiť chyby je súčasťou života a nie je sa za čo hanbiť. Je dôležité, aby deti pochopili, že nikto nie je dokonalý a je v poriadku zlyhať. Neúspech im dokonca dáva príležitosť poučiť sa zo svojich chýb a nájsť alternatívne spôsoby, ako zvládnuť novú zručnosť alebo úlohu.

K samostatnosti pomáha aj hra

pixabay_child_hands_23

Aj pomocou hry môžete viesť dieťa k postupnému zapájaniu sa do prác a činností dospelých, ktoré sú veku dieťaťa primerane a zvládnuteľné. Aj vážnu prácu môžete s dieťaťom vykonávať v podobe hry. Zároveň v ňom pestujete zmysel pre poriadok a vediete ho k samostatnej práci. Dieťa sa začne zaujímať nielen o samotnú činnosť, ale aj o výsledky. Preto ak dieťaťu nejakú úlohu pridelíte, musíte mu vysvetliť, aký cieľ a účel má táto činnosť.

Vedeli ste, že...

...dobre rozvinutá schopnosť jemnej motoriky v útlom veku je prospešná pre úspešný rozvoj detí v školskom veku? Pomôžte deťom rozvíjať ich motorické schopnosti aj pomocou hier, trojkoliek s vodiacou tyčou či bezpečnými elektrickými autíčkami.

Naučte svoje dieťa, aby sa zodpovedalo za svoje správanie voči ostatným

Keď vaša dieťa zraní niekoho city, nenúťte ho, aby sa ihneď ospravedlnilo. Tým, že ste to prikázali, nebude to myslieť vážne. Zamerajte sa skôr na čas a emócie dieťaťa a to, aby popremýšľalo o tom, ako zlepšiť vzťah so zranenou osobou. Keď sa upokojí, možno potom bude pripravené aj na ospravedlnenie. Alebo nájde iný spôsob, ako napraviť to, čo urobilo. To dieťa naučí, že ich zaobchádzanie s ostatnými niečo stojí, a že sú vždy zodpovedné za to, čo spôsobia. Ak sa dieťa samo rozhodne chybu napraviť a nebudete ho nútiť, o nápravu bude mať záujem oveľa skôr.

Aj domáce zvieratá pomáhajú rozvíjať spoločenské zručnosti

unsplash_dog_baby_23

Prítomnosť zvierat môže byť' v živote dieťaťa dôležitá. Domáce zvieratko sa často stane najlepším kamarátom a môže dokonca pomôcť rozvíjať sociálne, emocionálne aj kognitívne schopnosti. Vďaka nim sa im zvýši sebavedomie, naučia sa starostlivosti o ostatných ako aj zodpovednosť, ktorá ich bude čakať pri starostlivosti o domáce zvieratko.

Ak bývate v byte, nemusíte hneď kupovať stajňu pre koňa, zameraj ste sa skôr na menšie plemená psov alebo mačky. Starostlivosť o nového člena môžete zveriť dieťaťu. Avšak spočiatku je potrebné mu s povinnosťami pomáhať, časom by to malo zvládnuť samé. Rodičia slúžia ako vzor a dieťa sa učí zodpovednému prístupu k domácim zvieratám pozorovaním správania rodičov. V každom prípade však musíte počítať s tým, že v prvom rade musíte mať na zviera dosť času a energie vy aj dieťa.

Poučte deti aj o bezpečnosti

Naučiť dieťa o bezpečnosti v cestnej premávke je nesmierne dôležité. V útlom veku ešte nemusia mať také rozpoznávacie schopnosti, aby dokázali posúdiť bezpečnosť cesty a to, kedy a kde prejsť cez ulicu. Budú potrebovať vašu pomoc. Najlepšie je deti bezpečnosti naučiť v teréne. Deti sa učia na základe skúseností. Vonku im tak lepšie vysvetlite, čo znamenajú rôzne dopravné značky, ako fungujú semafory a kedy je bezpečne prejsť cez cestu.

Čím skôr sa deti dozvedia o bezpečnosti na cestách, tým lepšie pochopia potenciálne riziká. Potom nebudete mať strach poslať ich pešo do školy. Keď dieťa bude chodiť do školy pešo naučí sa samostatnosti, ale aj zodpovednosti za seba samého. Zostať v bezpečí je tiež dôležitou lekciou, ktorú si musí dieťa osvojiť. Vysvetlite im aj to, načo treba dbať pri zotmení a nepriaznivom počasí a pre vyššiu bezpečnosť našite deťom na oblečenie a na ich výbavu reflexné prvky, obrázky či nažehľovačky

Prečo je samostatnosť a zodpovednosť dôležitá?

pixabay_hands_1023

Všimli ste si, že deti majú tendenciu robiť veci samé? Táto tendencia je začiatkom nezávislosti a ako rodič máte v podstate povinnosť ich v tom podporiť, v záujme ich i svojom.

Tu je niekoľko dôvodov, prečo:

●      Podporuje sebadôveru a sebaúctu.

●      Umožňuje vášmu dieťaťu cítiť, že má kontrolu nad svojím životom.

●      Dáva vášmu dieťaťu pocit dôležitosti a spolupatričnosti, ktorý je nevyhnutný pre budovanie sociálnych vzťahov.

●      Rozvíja úroveň sebauvedomenia, citlivosti a starostlivosti voči druhým.

●      Poskytuje dieťaťu vieru, že je kompetentné a schopné sa o seba postarať.

●      Dáva dieťaťu slobodu zažiť život a naučiť sa mnohé dôležité lekcie.

●      Robí ho to šťastným, pretože pocíti pocit úspechu ako dôsledok za jeho vlastne činy.

Tip: Ako zodpovední rodičia chcete určite pre vaše dieťa to najlepšie. Keďže život môže byť' niekedy plný nástrah, myslite na poistenie dieťaťa.

Výchova k samostatnosti neznamená, že si dieťa bude robiť, čo chce, práve naopak. Vo výchove by mal byť' určitý poriadok a rodičovská autorita, ktorú bude dieťa plne rešpektovať.

Cieľom rodičovskej výchovy k samostatnosti je vychovať dieťa, ktoré sa bude vedieť správať a samostatne konať aj vtedy, keď mu rodičia nič neprikážu. S výchovou k zodpovednosti a samostatnosti je najlepšie začať už v rannom veku. Čím skôr sa dieťa niečo naučí, tým skôr si tieto zručnosti a schopnosti osvojí, aby sa stalo zodpovedným, samostatným a odolným dospelým.

Zdroj foto: Pixabay.sk, Unsplash.sk, 

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.