Robí váš drobec grimasy a nevie to ovládnuť?

Napísal Kristína Chudá 25. august 2023

Možno ide o Tourettov syndróm. Sú nepokojné, majú tiky, vydávajú zvuky. Na druhú stranu sú väčšinou vo svojom odbore výnimoční. O kom je reč? O deťoch, ktoré trpia Touretteovým syndrómom, poruchou, ktorá je pre laickú verejnosť takmer neznáma.

freepik_grimacy_boy_23

Toto ochorenie je štyrikrát častejšie u chlapcov ako dievčat. Ich správanie sa prejavuje nápadnými grimasami, žmurkaním, trhaním hlavou a končatinami, posmrkávaním, chrochtaním, pískaním či opakovaním viet druhých. Výkriky i pohyby môžu mať nevhodný alebo neslušný obsah. Je však potrebné zdôrazniť, že syndróm neznižuje inteligenciu. Rovnako hendikepovaní boli napríklad aj takí velikáni ako hudobný skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart či spisovateľ Charles Dickens. O neurologicko-psychiatrickej poruche u nás počul asi málokto, pritom jej objaviteľ, francúzsky neurológ Gilles de la Tourette, ju opísal už pred viac ako sto rokmi.

Ako to všetko začína

Asi najobvyklejšími spúšťačmi býva nástup do jasličiek, škôlky, odlúčenie od rodičov či rodiča (pobyt v nemocnici či rozvod), bolestivý úraz či traumatický zážitok. Podľa odborníkov je pravdepodobné, že sklon tikov môže byť aj dedičný. Porucha sa prvýkrát prejaví okolo siedmeho roku dieťaťa, najneskôr vyjde najavo pred 18. narodeninami. Príznaky prichádzajú pomaličky a nepozorovane, rozvinú sa až neskôr.

Čím je spôsobený Touretteov syndróm

Touretteov syndróm je vrodeným postihnutím hlbokých častí (jadier) mozgu, odborne nazývaných bazálne gangliá. Nervové bunky v bazálnych gangliách si vymieňajú informácie pomocou chemickej látky, ktorej sa hovorí dopamín. Jedna z hlavných príčin Touretteova syndrómu (TS) spočíva v nadmernej činnosti dopaminergného systému v bazálnych gangliách. Tiky, ktoré sú pre ochorenie tak typické (pohybové i zvukové), sa vyskytujú mnohokrát za deň. Predchádzajú im nepríjemné pocity (napr. pálenie v očiach pred žmurknutím, stuhnutie šije s ustupujúcim zášklby hlavy), ktorými je pacient na vykonanie tiku nútený. Po vykonaní tiku nepríjemné pocity ustúpia a nastáva úľava. Tiky sú čiastočne potlačiteľné vôľou, avšak za cenu značného duševného úsilia a vzrastu vnútorného napätia. TS je porucha celoživotná, v priebehu života sa môže miera postihnutia meniť. Nie je výnimkou, že problémy na čas vymiznú a neskôr sa opäť vrátia. Každý človek je postihnutý odlišnou mierou. Prechodné zhoršenie nastáva na začiatku puberty, v dospelosti zvyčajne tíkové prejavy čiastočne ustupujú a väčšinou dochádza k zlepšeniu a k stabilizovaniu ťažkostí. Ochorenie je sčasti dedičné, no na vzniku poruchy sa značne podieľajú aj vplyvy pôsobiace na vývoj plodu pred narodením.

Čo si majú rodičia u detí všímať?

Prvé príznaky ochorenia by nemali rodičia podceňovať. Zvyčajne sa môže jednať o nenápadné prejavy, ako je častejšie pomrkávanie, rôzne grimasy v tvári, pokašliavanie, poťahovanie nosom, zášklby hlavou a podobne.

Kedy by mali rodičia vyhľadať odborníka?

Pokiaľ možno ihneď, keď si všimnú niečoho, čo by mohlo zodpovedať tíkovým prejavom. Lepšie je ak sa choroba včas potvrdí alebo vylúči, ako vyšetrenie odďaľovať a niečo zanedbať.

Ako vychovávať dieťa, ktoré trpí TS?

K deťom s TS je potrebné pristupovať vľúdne, zhovievavo a trpezlivo. Uvedomiť si, že tiky a poruchy správania nie je žiadna "rozmaznanosť" a že za ne deti nemôžu. Dieťa s TS nesmie byť za svoje tiky a poruchy správania trestané. V škole si vyžaduje dieťa s TS individuálny prístup. Je nutné predísť nežiaducemu stresu a strachu z neočakávaného skúšania. Žiak musí mať k dispozícii presný rozpis výučby a domácich úloh. Je dobré, aby vyučovanie prebiehalo v triedach s menším počtom žiakov. Dieťa s TS potrebuje voľnejší režim výučby s väčším množstvom prestávok a možnosťou uvoľnenia počas hodín. Uprednostňované by malo byť ústne skúšanie, písomné testy sú nevhodné, najmä ak je čas na ich vykonanie obmedzený. Pozornosť je potrebné venovať tiež záujmovým aktivitám dieťaťa a podporovať ich. Diagnóza TS nie je v žiadnom prípade dôvodom na umiestnenie žiaka do osobitnej školy! Pri správnom prístupe môže chorý dosiahnuť aj najvyššieho vzdelania.

Zdroj foto: Freepik


https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Fact-Sheets/Tourette-Syndrome-Fact-Sheet

https://tourette.org/about-tourette/overview/what-is-tourette/

https://www.emedicinehealth.com/tourettes_syndrome/article_em.htm#what_causes_tourettes_syndrome

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.