Máme prváčika

S nástupom malého žiačika do prvej triedy základnej školy pribúdajú dieťaťu i rodine celkom nové povinnosti. A začiatky bývajú ťažké... Kto už prváčika v rodine mal, toho prvé problémy "rodiaceho sa vzdelanca" veľmi nezaskočia - i keď, samozrejme, každé dieťa je iné.

dievcatka kreslia

Kto však prváčika v rodine nemal, netuší, na aké úskalia môže doteraz pokojný život rodiny naraziť... Deti sú rôzne - niektoré nastupujú do školy plné radostného očakávania, iné zasa plné obáv (Čo budem musieť robiť? Čo ak to nebudem vedieť?). Sebavedomejšie a priebojnejšie deti to teda mávajú, minimálne v začiatkoch, o niečo ľahšie ako deti tiché a precitlivelé. Pomerne rýchlo sa tiež zvyknú v škole adaptovať deti majúce starších súrodencov, ktoré doma dostávajú "informácie z prvej ruky". A práve to je jeden z dôležitých momentov: každý prvák by jednoducho mal byť pred nástupom do školy informovaný, čo ho v škole čaká a ako to tam bude vyzerať. Ak sa tak nestalo, je nutné túto medzeru v predstavách dieťaťa doplniť aj neskôr (počas školskej dochádzky), pretože dieťa síce v priebehu týždňov mnohé pochopí, ale možno sa s danými faktami nedokáže stotožniť alebo im nerozumie.

- V prvých týždňoch a mesiacoch školskej dochádzky je dôležité pozorne si dieťa všímať a počúvať, aké má problémy. Včasným podchytením negatívnych pocitov môžno totiž predísť rôznym skutočne závažným problémom.

- Ak vzniknuté problémy po (citlivom) rozhovore s dieťaťom neustúpia, treba o pomoc požiadať pedagóga. Spolupráca rodičov a pedagógov sa väčšinou vypláca - porozumenie, povzbudenie a pochvala zo strany učiteľa dokážu urobiť zázraky.

- V prípade, že problémy dieťaťa pretrvávajú, je vhodné, po dohode s pedagógom, aby rodič chodil určitý čas s dieťaťom do školy a sledoval jeho správanie a miesto v kolektíve. Doma potom, v pokojnej atmosfére, treba s dieťaťom predebatovať príčiny jeho nespokojnosti (vzťahy so spolužiakmi - absencia kamaráta, posmievanie...; prístup pedagóga - kričí, neusmeje sa, kritizuje, "chce veľa"...) a následne sa podľa toho zariadiť!

- Keď uvedené postupy nepomôžu a prváčik je v škole trvalo nešťastný, ústráchaný a neúspešný, je nutné, aby "do hry" vstúpil odborník - treba s dieťaťom navštíviť detského psychológa, ktorý situáciu nestranne zhodnotí a navrhne riešenia.

Konzultované s detskou psychologičkou, PhDr. Danielou Bolgáčovou.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.