India

India nám dodnes ponúka pohľad na prastaré tradície, zvyky či rituály, ktoré si zachovala napriek snahe kolonizátorov.
 

India ako taká je zmesou menšín, ktoré žijú vedľa seba a sčasti sa ovplyvňujú. Náboženstvo, zohráva dôležitú úlohu v živote každého Inda a vplýva na všetky oblasti života. Väčšinové náboženstvo tvoria hinduisti (asi 85%), ktorí sa snažia o asimilovanie ostatných náboženských menšín moslimov, sikhov a budhistov. Hinduisti sú tvrdí zástancovia tradícií (dharma), ktoré sú zmierňované a pozmeňované ústavnými zákonmi. Takým príkladom bol zvyk (satí) upaľovania vdov.

Hinduizmus
Na rozdiel od iných náboženstiev, nemá žiadneho proroka ani zakladateľa a nejestvujú presne určené doktríny. Zároveň toto náboženstvo obsahuje na veľké množstvo bohov a  malých bôžikov. Správny hinduista by mal byť vegetarián, abstinent a jeho život má byť asketický. Najvyšší stupeň askéze predstavuje tzv. inštitút  svätých sádhov. Sú to starší muži, ktorí už vychovali svoje deti, zriekajú  sa majetku a odchádzajú hľadať do ústrania podstatu života. 

Moslimovia
Islam je po hinduizme druhým najrozšírenejším náboženstvom, tvorí ho asi 10% obyvateľstva. 

Sikhovia
Táto  vierouka patrí medzi najmladšie náboženské smery v Indii a jej zakladateľom bol Guru Nának.  Typické pre toto náboženstvo sú prvky hinduizmu a islamu. Chrámy sikhov zobrazujú na svojich obrazoch ich veľkých martýrov. Obrady sa odohrávajú na tzv. gurudvárah, ktoré slúžia ako aj školy a nemocnice. Pôvodne boli sikhovia bojovníkmi, v súčasnosti sa zameriavajú na poľnohospodárstvo na vidieku a na obchod v mestách. Typické pre sikhov sú dlhé vlasy a fúzy, a na hlavách nosia turbany. 

Celkový obraz troch najväčších náboženstiev v Indii, vystihuje indické príslovie, ktoré hovorí:
Hindiusti premýšľajú a nejednajú, moslimi jednajú a až potom premýšľajú a sikhovia jednajú a vôbec nepremýšľajú.
 
 

Budhizmus
Stúpenci budhizmu sú najviac koncentrovaní v oblasti Himalájí. V oblasti veľhôr Ladáku , v niektorých oblastiach Himáčálpradéše a Sikkimu. V ostatných častiach Indie ich skoro neuvidíte. Mylné predstavy o budhistickej Indii pramenia hlavne  zo zachovaných budhistických pamätihodností po celom území a z exilového pobytu tibetského dalajlámu v indickom Dharamasale.    

Džinizmus
Napriek svojmu minimálnemu zastúpeniu (asi 1%), ovplyvňujú celú spoločnosť už vyše 2500 rokov. Charakteristická pre nich je na tvári biela rúška a malá metlička, ktorou zametajú pred sebou aby neublížili ani jedinému živému tvorovi na svete. Typické sú pre nich krásne chrámy s rozprávkovou výzdobou a filigránskymi pamiatkami.

Kresťanstvo
Práve kresťanstvo si našlo svojich stúpencov, medzi tými z najnižšej kasty tzv. nedotknuteľnými. O rozšírenie sa zaslúžil František Xaverský a Portugalci. Rozšírené je hlavne v oblasti Góa, Méghálaji a Kérale.


Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.