Z dejín osobnej hygieny a po stopách mydla

Dostatočné informácie o hygiene našich predkov máme už z obdobia staroveku. Svedčia o tom zachované archeologické nálezy a písomné pamiatky vyspelých civilizácii na juhu Ázie a v údolí Nílu.

freepik_hands_soap_24

STAROVEK

Už v tom období, pred 5000 rokmi obyvatelia poznali kúpele, masáže, kozmetiku a pravidelne sa umývali; v kontraste s niektorými súčasnými hygienickými návykmi...

Mezopotámska ríša sa rozprestierala na území dnešného Iraku, Iránu a Sýrie. O ich životnom štýle vypovedajú skôr archeologické vykopávky ako písomné pamiatky. Z klinových záznamov na tabuľkách sa dozvedáme o dokladoch týkajúcich sa práva, financií a zásobovania. 

Starí Egypťania boli známi svojou čistotnosťou v každodennom živote, ktoré sú štandardom pre dnešnú vyspelú civilizáciu.

Židovské obyvateľstvo sa riadilo Starým zákonom, v ktorom sa nachádzali mnohé hygienické návody, ktoré ak sa nedodržia, Boh ich môže zatratiť.

Neobyčajne čistotní, podobne ako Egypťania boli aj starovekí Gréci. Starí Rimania, zo začiatku pristupovali k hygiene pragmaticky, nie tak pôžitkársky ako Egypťania a Gréci, vzhľadom na svoje dobyvačné úsilie; ale nikdy nezanedbávali osobnú hygienu a čistotu  svojho okolia. Týkalo sa to hlavne miest na pobreží Stredozemného mora. Život v provinciách nebol až na takej úrovni. Po rozpade rímskej ríše sa hygienické starorímske návyky udržali na území byzantskej ríše v Konštantínopole a v arabskom prostredí Európy.

STREDOVEK

Kresťanská západná a stredná Európa začiatkom stredoveku zaznamenala kultúrny a hospodársky úpadok spoločnosti. Nedokázala udržať krok s predchádzajúcim životným štýlom, vzhľadom na civilizačné zmeny a vojny, ktoré mu predchádzali. Hriechom sa stalo všetko, čo sa týkalo starostlivosti o telo vzhľad. Dôsledkom novej ideológie hlásanej cirkvou o chudobe a nezmyselných názoroch na hygienické štandardy, postupne sa hygienická situácia zhoršuje nielen medzi chudobnými – poddanými, ale aj šľachtou.

Vznikali tzv. žobravé rády dominikánov a františkánov, ktorí hlásali špinu ako prejav zbožnosti... Čistota a umývanie v 12. a 13.storočí v cirkevných kruhoch bola dehonestovaná a tento naratív bol rozšírený medzi všetky vrstvy obyvateľstva. K určitému uvoľneniu prichádza vďaka Benátčanom počas renesancie, ktorí si počas svojich zámorských obchodných ciest prinášajú okrem tovaru aj „staronové“ hygienické návyky.

NOVOVEK

Ďalším medzníkom sa stáva 16. storočie v Európe, počas šírenia rôznych protestantských smerov. Dovtedy okázalé prejavy viery, ako odievanie sa do špinavého odevu, zavrhli práve protestantské rodiny a začali uprednostňovať  čistotu myslenia ale aj tela. Zmeny v myslení a návykov životného štýlu, prichádzali pomaly a ovplyvnené boli  životnou úrovňou. Určitý prelom na hygienu zaznamenávame koncom 18. storočia, kedy sa presadilo pravidelné umývanie v prostredí šľachty a mešťanov.

Zaujímavosti o mydle...

...I keď zo staroveku nemáme písomne zmienky o mydle, je známe, že starovekí Egypťania si prali odevy natronom (zmes na rozpúšťanie špiny a tuku) a pastami ( z popolu, hliny a ešte neznámej zložky na spojenie).

... Doklady o výrobe mydla pochádzajú  okolo roku 2800 p.n.l. zo starej Babylonskej ríše, kde ho používali na liečenie rán.

... Na čistenie vlny ho využívali obyvatelia starovekej Palestíny, neskôr Feničania a Gréci.

...Antický Rím mydlo nazýval „sapo“. Zbytky mydla sa našli v ruinách mesta Pompeje (zničené roku 79 n.l.).

... Blahodarné účinky mydla sú vyzdvihnuté (2. storočie n.l.) v knihe slávneho lekára a spisovateľa gréckeho pôvodu Claudiusa Galéna, ktorý vytvoril systém lekárskej vedy.

... v 7. storočí sa preslávili Byzantínci výrobou mydla, ktoré vyvážali do susedných krajín. Vyrábali ho z olivového oleja, vápna a draselného lúhu, bez aromatických olejov.

... Farbiť a parfumovať mydlá začali v 7. storočí Arabi. Okrem toaletného mydla, ktoré už bolo tuhé na rozdiel od byzantského, vytvorili aj mydlo na holenie. Najvýznamnejšie strediská na výrobu boli v mestách Basra (Irak) a Nábulus (Palestína).

... V 14. storočí vznikla vďaka Arabom výroba v Benátkach a Janove, v 16. storočí v Marseille, práve marseillské mydlo vraj dosahovalo súčasnú úroveň.

... Prvý cech mydlárov na našom území vznikol v roku 1629 v Trnave a jeho členmi sa stali majstri mydlári a sviečkari z Pezinka a Modry.

... 19. storočie prinieslo veľkovýrobu toaletného mydla. 1806 založil William Colgate v New Yorku výrobňu na mydlo so značkou Colgate&Com. 1872 začal vyrábať prvé parfumované mydlá.

... V U.S.A vznikali ďalšie továrne na výrobu mydla. V  Cincinnati firma Williama Proctera a Jamesa Gamblea, na západe firma B.J. Johnsona (v roku 1916 premenovaná na Palmolive  - zmes palmového a olivového oleja).

... Počas Československej republiky, medzi dvoma svetovými vojnami bolo celosvetovo známe „Schichtové mydlo“.

 Zdroj foto: Freepik

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.