Emócie a ich vplyv na duševnú rovnováhu

Emócie sú odpoveďou nášho organizmu na nejakú situáciu a základnými prejavmi emócii sú zážitok danej situácie a jej následný výraz a telesné zmeny. Ako prvé si predstavíme pod emóciami radosť, smútok, strach, zlosť, odpor prípadne hanbu.

ilu_zena_0518

Z odborného hľadiska, niektorí psychológovia nazývajú tieto prejavy, ako základné emócie. Emócie však nevznikajú len ako konkrétna odpoveď na situáciu, ale napríklad reakcia na niečo očakávané alebo osobná predstava. Spojenie emócii s fyziológiou organizmu je veľmi silné a hlavný podiel má na nej mozgová štruktúra nazývaná limbický systém. Náš organizmus reaguje na emocionálny prežitok radosťou alebo smútkom, navonok výrazovými prejavmi ako sú napríklad smiech, plač, krik ..., a nezanedbateľné sú telesné zmeny – búšenie srdca, ľadový pot a podobne.

Výraz emócii je ovplyvňovaný kultúrou a spoločnosťou, ale nájdu sa jednotlivé prejavy, ktoré sú spoločné. Ide hlavne o šťastie, smútok, prekvapenie či znechutenie a slúžia ako komunikatívny prostriedok k ostatným. Podľa intenzity preciťovaných prejavov môžeme hovoriť o výraznej, silno alebo krátkodobo trvajúcej emócii.

vášeň je intenzívna emócia podložená silným citovým vzťahom k podnetu
cit patrí medzi zložitý a dlhodobejší stav
nálada sa prejavuje dlhodobejšími emocionálnymi stavmi s nižšou intenzitou

Zaujímavosťou je poznatok, že práve vo vystupňovanom emocionálnom prostredí si človek lepšie zapamätá informácie. Emócie silno ovplyvňujú náš organizmus a dlhodobé spory alebo obavy vedú k zhoršeniu zdravotného stavu. Napríklad pri rakovine prsníka u žien má výrazný podiel stres; podobne to platí pri kardiovaskulárnych chorobách a žalúdočných vredoch. Predchádzať môžeme takýmto ochoreniam pozitívnym prístupom.
Bolo dokázané, že keď sa blokuje výraz radosti, pocitovo sa nálada zhoršuje.

Preto usmievajte sa, aj keď sa vám práve nechce, a radosť príde sama!

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.