Predsavzatia

Dobre to poznáte, že nestačia len predsavzatia napríklad novoročné, narodeninové alebo akékoľvek, bez toho aby ste mali pevnú vôľu to uskutočniť. Prirodzenou vlastnosťou každého jedinca je, ospravedlňovať si svoje zlozvyky najskôr pred sebou a potom pred druhými. 

woman_sit_1118

Za všetkým stojí naša pevná vôľa a životná motivácia

Akonáhle si niečo vytýčime je potrebné si uvedomiť reálne predpoklady na splnenie nášho cieľa. Týka sa to našich malých prianí až po životné rozhodnutia, ku ktorým nás dotlačili životné okolnosti. Takéto náhle rozhodnutia  a odhodlania sa  vnašom živote objavujú veľakrát. Dôležitým predpokladom na splnenie našich predsavzatí pramení z pozitívneho myslenia – z presvedčenia, že je to uskutočniteľné, z nepreceňovania svojich možností a v konečnom dôsledku ak sa nám nepodarí dosiahnúť náš cieľ, neobviňovať sa z toho.

Nie sme neomylní či dokonalí a možnosť o ďalší pokus je tu vždy

Pri plnení našich redsavzatí je dobré mať nejakú „ spriaznenú dušu“, ktorá nás bude podporovať a v krízových situáciách nás podrží. Ráno sú naše predsavzatia vždy najsilnejšie a odhodlanie je vždy pripravené vyštartovať. Tí, ktorí majú slabšiu pevnú vôľu, nech si vytvoria plán ako chcú pokračovať v plnení a nech si ho napíšu záväzne na papier. Užitočné je zaviesť si tzv. „denník“, v ktorom bude podľa dní napísaný plán uskutočnenia a ku koncu dňa vždy zhodnotenie. Tento systém je vhodný aj pri iných pracovných návykoch a v konečnom dôsledku máte prehľad o vašom pracovnom dni a vašom živote.

Ak si osvojíte aspoň niečo z toho, čo bolo napísané, veríme, že vaše predsavzatia sa vám začnú ľahšie napĺňať.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.