Dajte šancu pravej hemisfére

Keď vyzvete dieťa, aby nakreslilo to alebo ono, zväčša vám s radosťou vyhovie. S dospelými je to už horšie...


... takmer každý vás presviedča, že nevie kresliť, alebo sa za svoju detinskú kresbu hanbí. A pritom kreslenie je rovnako samozrejmá činnosť ako písanie a čítanie – aspoň tak to tvrdí autorka metódy kreslenia pravou hemisférou, americká profesorka Betty Edwardsová: „… som presvedčená, že schopnosť kresliť máme vrodenú, takpovediac pripravenú na použitie.“ Táto metóda sa nezaoberá len kreslením, prostredníctvom nej dochádza k „prebudeniu“ kreativity a tá sa nám zíde v mnohých oblastiach života. Prečo by sme sa mali pokúsiť o „kreslenie pravou hemisférou“, nám vysvetlila výtvarníčka Pawla Šoltisová z Ateliéru Amulet, ktorá tieto kurzy kreativity vedie.

femme: Ako súvisí kreativita s naším mozgom? 
Pawla Šoltisová: V prvom rade si treba krátko zopakovať, čo sme sa učili v škole – náš mozog je rozdelený na dve hemisféry, z nich každá riadi opačnú stranu tela a zodpovedá za iné funkcie. V skratke sa dá povedať, že ľavá riadi pravú polovicu tela, zaoberá sa logickými operáciami, vníma lineárny čas, pomocou nej sme schopní analyzovať, ale aj písať, čítať, počítať a sídli tam aj centrum prežitia, ktoré sa spúšťa v stresových situáciách. Pravá hemisféra, okrem toho, že riadi ľavú polovicu tela, dokáže vnímať celok, dešifruje súvislosti, nachádza sa v nej centrum pre spracovanie emócií a nepozná strach. Tam sídli naša kreativita.

femme: Je kreativita potrebná aj pre ľudí, ktorí sa nezaoberajú umeleckou činnosťou?
Pawla Šoltisová: Ideálne pre každého človeka by bolo, keby obe hemisféry boli prepojené a fungovali rovnovážne. Naša spoločnosť je však orientovaná predovšetkým na ľavú hemisféru. Už tým, že väčšina z nás je pravákov, zaťažujeme viac ľavú hemisféru. Vyžaduje sa od nás, aby sme neustále podávali výkon, často v obmedzenom časovom úseku, čo je mimoriadne stresujúce. Ak sa nedokážeme dostatočne uvoľniť, zostávame uväznení ľavou hemisférou a naša tvorivosť sa nemôže dostatočne rozvinúť v žiadnej oblasti. Keď preferujeme ľavú mozgovú hemisféru, obmedzujeme svoju tvorivosť, ktorá je užitočná pre každého. Pomáha nám totiž zvládať každodenné rozhodovanie, riešenie problémov, umožňuje nám nestagnovať a nestresovať sa, byť flexibilný a vynaliezavý.

femme: Znie to možno trochu záhadne, ale ako sa kreslí pravou stranou mozgu?
Pawla Šoltisová: Metódou, ktorá veľmi efektívne pomáha zbaviť sa stresu a využívať obe mozgové hemisféry. Kurz sa nezaoberá len technikou kreslenia, ale rozvíja aj schopnosti, ktoré nám pomôžu vidieť inak a vedieť sa uvoľniť. Je to i nazretie do svojej minulosti, najmä do detstva, kedy sme veľakrát museli potlačiť svoju prirodzenú tvorivosť, aby sme sa zavďačili či prispôsobili svojim vychovávateľom. Na pravú hemisféru sa v kurze naladíme pomocou jednoduchých, väčšinou nelogických cvičení a zbavíme sa obáv, že to nezvládneme. Každý má k dispozícii všetky potrebné informácie a dostatočný čas na to, aby pochopil a prakticky si vyskúšal jednotlivé postupy.

 
femme: Akou technikou sa pracuje a aké pomôcky sa používajú na kurze kreslenia pravou hemisférou?
Pawla Šoltisová: Používame celkom jednoduché pomôcky – kreslíme na papier ceruzkami a fixkami. Intenzívny kurz trvá dva dni a jeho výsledkom je zvládnutie portrétu podľa predlohy. Postupujeme krok za krokom, zvládne to každý. Nezáleží na talente ani na veku. Uvoľníte sa a dáte priestor vašej pravej, tvorivej hemisfére a úžasne zrelaxujete... Lebo dôležitá je aj celková atmosféra - vhodná hudba, vôňa, uvoľňovacie cvičenia…

femme: Ste profesorkou výtvarných predmetov na strednej umeleckej škole – je rozdiel v prístupe k talentovaným študentom a k amatérskym záujemcom o výtvarné techniky?
Pawla Šoltisová: V škole pracujem s metodikou výtvarnej prípravy, ktorú vytvoril môj profesor, výborný maliar a úžasná osobnosť, Rudolf Fila. Cvičenia na odblokovanie pravej hemisféry sú však užitočné aj pre mojich študentov, preto ich zaraďujem do výučby. Veď rozvoj kreativity je pre nich rovnako dôležitý ako výtvarná zručnosť. Do kurzov pre amatérov a nadšencov zase vnášam niektoré prístupy z výtvarnej prípravy a snažím sa, aby to bol pre nich aj dotyk zo svetom výtvarného umenia. Pre adeptov výtvarných škôl, ponúkame v našom ateliéri celkom špecifický program, prípravku na talentové skúšky.

femme: Ponúkate aj iné tvorivé aktivity?
Pawla Šoltisová: V Ateliéri Amulet pôsobia lektori, ktorí sa venujú rôznym výtvarným médiám - pripravujeme dochádzkové aj intenzívne kurzy kreslenia a maľovania, fotografie, grafiky, kaligrafie, textilných techník a prácou s papierom a workshopy s rôznym zameraním. Máme v ponuke aj detské tvorivé dielne. Som totiž presvedčená, že po veľkom boome informačných technológií a preferovania ľavej hemisféry, bude v blízkej budúcnosti rásť potreba venovať sa aktívne pravohemisférnym činnostiam, záľubám a zmysluplnému využívaniu voľného času, aby sme žili plnohodnotný život.

Darčekový poukaz na kurz kreslenia pravou hemisférou Portrét za dva dni venuje Ateliér Amulet pre výhercu / výherkyňu ku sviatku Dňa matiek.

www.atelieramulet.sk 
Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.