Nenechajte so sebou zametať a žiadajte za svoje peniaze kvalitu! Týka sa to aj jedla: Ak si necháte predložiť hocičo, buďte si istí, že vám hocičo aj predložia.
Máte nové pracovné miesto a šírite okolo seba dojem skromnej, slušnej, nadšenej a pracovitej osôbky? Preboha, kto vám to poradil?
Myslíte si, že pertraktovaný problém autorských práv sa vás netýka? Možno nie... až do chvíle, kým neorganizujete školskú besiedku...
Po smrti manžela je nutné riešiť záležitosti dedičského konania - prioritným problémom však často býva bezprostredné finančné zabezpečenie.
Každý zamestnávateľ je viazaný predzmluvnými povinnosťami, t.j. povinnosťami, ktoré má voči potenciálnemu zamestnancovi pred vytvorením pracovnej zmluvy.