Máte presný tlakomer?

Zo skúseností vieme, že aj novozakúpené tlakomery nemusia vždy merať správne.  Jedinou zárukou presnosti je tlakomer s kalibračným certifikátom.


Odborníci z autorizovaného laboratória Homola Medical Ing. Igor Homola, konateľ Homola Medical a Ing. Radovan Kadlec, vedúci metrologického laboratória Homola Medical,  vám poradia pri výbere správneho tlakomeru.

Tlak krvi je jedným z hlavných ukazovateľov zdravotného stavu. Práve preto je veľmi dôležité nielen samotné meranie, ale hlavne presné meranie.  Zo štatistík autorizovaného laboratória Homola Medical sa ukázalo, že viac ako polovica krvných tlakomerov muselo byť opravených, aby merali správne. Približne 9 percent bolo úplne vyradených.   Ak máte vy alebo váš lekár takýto tlakomer, v skutočnosti nepoznáte váš tlak, z čoho môžu veľmi rýchlo vzniknúť nedorozumenia ohľadom vášho zdravotného stavu. Po teplomeroch je tlakomer druhou najvyužívanejšou zdravotnou pomôckou v domácnostiach, preto je veľmi dôležité mať doma presný tlakomer. Ochránite si tým svoje zdravie a v niektorých prípadoch sa vyhnete aj zbytočným liekom.

Nový nemusí byť presný

V EÚ sa tlakomery predávajú len na základe značky zhody a Vyhlásenia o zhode s európskymi smernicami. Validovaný teda nie je každý jeden kus, ale len ich reprezentatívna vzorka.  Tak sa stáva, že do predaja sa dostanú aj tlakomery, ktoré neboli  prvotne overené. Zo skúseností vieme, že aj novozakúpené tlakomery nemusia vždy merať správne.  Jedinou zárukou presnosti je tlakomer s kalibračným certifikátom.

 

Foto: Homola Medical

Hodinky k hodinárovi, tlakomer do laboratória

Lekárske tlakomery musia byť zo zákona overované raz do roka (niektoré typy každé 2 roky) pri domácich tlakomeroch táto povinnosť síce neplatí, ale keď ide o zdravie nie je priestor na omyly.  Ako zistíte, či váš tlakomer meria správne? Presnosť tlakomera sa dá zistiť jedine kalibráciou. V autorizovanom laboratóriu zistia pomocou simulátora krvného tlaku s akou chybou tlakomer meria, preveria tesnosť meracieho systému, rýchlosť poklesu tlaku pri meraní a stav používanej manžety. Celý prístroj skalibrujú, to znamená nastavia jeho presnosť.  Po kalibrácii dostanete nálepku  a certifikát.

Kam s domácim tlakomerom?

Tlakomery na Slovensku overujú autorizované laboratória  so simulátorom krvného tlaku. Bez tohto zariadenia nie je možné skalibrovať všetky typy tlakomerov. Ceny kalibrácie pre domáce tlakomery sa pohybujú do 15 eur.  Pre lekárov sa sú tieto ceny od 11 do 30 eur, podľa typu tlakomera.  Ak je tlakomer chybný , celková  cena závisí od rozsahu poškodenia. Hlavne pri ortuťových tlakomeroch sa často stáva, že ich oprava je drahšia ako zakúpenie nového tlakomeru.

 

Foto: Homola Medical

Príčina vysokého, či nízkeho tlaku je často v manžete

Tak ako majú svoje veľkosti topánky a oblečenie, tak ich majú aj tlakomery, konkrétne hovoríme o manžetách.  Ak použijete nesprávnu veľkosť, celkové meranie je nepresné.  Pri väčších manžetách je nameraný tlak nižší ako skutočný. Pri menších manžetách to platí opačne. Ortuťové tlakomery predpisujú dokonca až 7 veľkostí, automatické zväčša 3. Pri kúpe tlakomerov si preverte, či k tlakomeru, ktorý si chcete zakúpiť dostanete manžety vhodných veľkostí.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.