Strabizmus u novorodencov – na čo sa zamerať, keď vaše bábätko škúli

Škúlenie, alebo zabiehanie oka, predstavuje poruchu koordinácie pohybov očí. Ide o častý problém, ktorý sa vyskytuje u detí. Približne tretina prípadov sa objaví v prvom roku života, vyskytuje sa u novorodencov aj dojčiat. Postihuje v rovnakej miere dievčatá aj chlapcov. Škúlenie však v žiadnom prípade nepredstavuje iba kozmetický defekt.

babo nudo 1117

Strabizmus

Strabizmus alebo škúlenie sa objavuje asi u 7 % všetkých detí. Ide o príležitostné alebo neustále postavenie očí v nesprávnej polohe. Názov pochádza z gréckeho slova strabos, čo v preklade znamená krivý. Škúlenie predstavuje závažnú špecifickú poruchu zraku. Normálne postavenie zdravých očí je pri pohľade do diaľky rovnobežné. Toto rovnobežné postavenie a pohyblivosť všetkými smermi zabezpečujú očné, alebo presnejšie okohybné svaly. Zabezpečujú nielen postavenie očí, ale aj ich spoluprácu a dokonalú súhru pri pohyboch do všetkých pohľadových smerov.

Ak niektorý z týchto svalov nefunguje správne, dochádza k zabiehaniu oka. Nesymetrické postavenie očí znemožňuje ich vzájomnú spoluprácu. Mozog sa snaží zabrániť dvojitému videniu, a preto sa často u detí stáva, že postihnuté oko sa prestane vyvíjať a dôjde k tupozrakosti tohto škúliaceho očka, ktoré už nedokáže poskytnúť kvalitné videnie.

Okrem nie dobrých očných svalov môže byť príčinou škúlenia aj prítomnosť refrakčnej chyby, ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus. Spôsobujú ho však tiež niektoré očné ochorenia, napríklad ochorenia sietnice (zápaly, nádory) alebo šošovky (vrodený sivý zákal). Osobitnú skupinu tvoria deti s neurologickým ochorením, u ktorých sa škúlenie vyskytuje v dôsledku samotnej diagnózy (detská mozgová obrna alebo iné ochorenia centrálneho nervového systému).

Kedy sa škúlenie u detí objavuje

Škúlenie sa môže objaviť v ktoromkoľvek detskom veku. Zabiehanie očí sa môže dokonca prejaviť aj po prekonanej chorobe, úraze alebo horúčkovitom stave. Veľmi časté je zabiehanie očí u novorodencov. Dieťa pritom sleduje okolie raz jedným, raz druhým okom. Do 6. mesiaca života však môže byť takéto zabiehanie očí fyziologické a bežné, pretože v tomto veku ešte u detí neexistuje spolupráca oboch očí. Ich koordinácia a úroveň videnia sa postupne vyvíjajú, ale až okolo 5. roku života dosiahne zrak u detí kvalitu videnia dospelého človeka. Ak však škúlenie pretrváva aj po 1. roku života, je potrebné navštíviť detskú očnú kliniku a urobiť odborné očné vyšetrenie.

Pri škúlení môže oko zabiehať k vnútornému očnému kútiku, ale aj k vonkajšiemu, môže škúliť jedno oko alebo obe naraz a zabiehať nadol aj nahor. U niektorých detí prebieha takmer nebadane a je možné ho pozorovať iba pri veľkej únave alebo zápale dýchacích ciest. Dieťa má pritom nezvyčajnú polohu hlavy, napríklad vytáča hlavu do boku, aby si pomohlo pri videní.

Prevencia a liečba ochorenia

Už po narodení dieťaťa je potrebné a vhodné všímať si jeho reakcie na zrakové podnety, a to aj bez zvukového efektu. Potrebné je porovnať obe oči a sledovať postavenie a pohyblivosť očí všetkými smermi. Otáčanie hlavy na stranu, úklon nabok môže mať tiež zrakovú príčinu už u malých bábätiek.

Škúlenie u detí sa zvykne testovať v 6., 9. a 12. mesiaci života. V prípade pozitívnej rodinnej anamnézy, keď sa škúlenie alebo refrakčné chyby vyskytujú v rodine, a pri vrodených ochoreniach oka je čo najskôr vhodné ísť s dieťaťom na preventívne vyšetrenie. Priebeh neliečeného škúlenia v neskoršom veku je nepriaznivý. Dôležité je zistiť príčinu a začať s liečbou už v útlom veku, aby dieťa nemuselo nosiť okuliare. Najdôležitejšie je zabrániť rozvoju tupozrakosti a na to slúži efektívne metóda – zakrývanie neškúliaceho oka okluzorom. Tým je dieťa nútené, aby trénovalo slabšie oko. Čím viac je škúlením postihnuté oko namáhané, tým väčší je predpoklad úpravy jeho zrakovej funkcie.

V prípade, že sa požadovaný úspech nedosiahne neoperačnými metódami, najmä ak je škúlenie výrazné, je potrebná chirurgická liečba. Laserovou operáciou očí je možné odstrániť škúlenie pomocou nápravy posunutých očných svalov, nie je však možné vyriešiť súčasne tupozrakosť postihnutého oka. No zlepšia sa tým podmienky pre jej liečbu. U malých detí nie je možné realizovať operáciu. Po operácii sa nadväzuje liečbou, ktorá spočíva v cvičeniach a zakrývaní oka. Iba správna a včasná liečba dokáže zabezpečiť neskorší opätovný rozvoj a spoluprácu oboch očí.

Diagnostike, liečbe a prevencii súvisiacej s detským zrakom sa venuje detská očná klinika, ktorá dokáže pracovať s bábätkami už od narodenia. V špecializovanom ortopticko-pleoptickom centre sa zameriavajú na liečbu tupozrakosti a okohybných porúch očí, medzi ktoré patrí aj škúlenie a dysfunkcia očných svalov. Vyšetrenie je úplne bezbolestné a môžu ho podstúpiť deti v každom veku, keďže metódy sú prispôsobené tak, aby sa aj malí pacienti cítili príjemne a nepociťovali žiadny strach. Porucha nesprávneho vývinu videnia môže mať pre dieťa pri včasnom neodhalení chyby a bez vhodne zvolenej liečby závažné následky v dospelosti a môže ovplyvniť jeho osobný, ale aj pracovný život.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.