V akom období sa skla v triedenom odpade produkuje najviac?

Produkcia odpadu počas roka klesá a rastie v závislosti od ročného obdobia. Kolíše objem vytriedeného skla aj iných obalov. Štatistiky o tvorbe komunálneho odpadu hovoria jasne. Na Slovensku sa stále vyprodukuje menej komunálneho odpadu oproti európskemu priemeru.  

recyklacia19

Napriek tomu domáci priemer neustále rastie a objem vyprodukovaného odpadu na človeka sa z roka na rok zvyšuje.

Produkcia odpadu rastie, miera recyklácie stúpa len pomaly

Množstvo vyprodukovaného komunálneho odpadu v roku 2018 bolo približne 426 kg na osobu. Zmesový komunálny odpad tvorí až 67 % z celkového objemu vyprodukovaného odpadu ročne a jeho produkcia je viac menej konštantná od roku 2010. Výrazný nárast sa zaznamenal v produkcii triedeného komunálneho odpadu, pri ktorom obciam a mestám poskytujú podporu OZV. Zber kovov vzrástol až o 90 %. Ostatné zložky triedeného zberu ako sklo, papier, plasty a bioodpad o približne 10 %.

Objem recyklovaného komunálneho odpadu je na Slovensku stále nedostatočný. V roku 2018 bola miera recyklácie 38,1 % a rastie len pomaly. Podľa Envirostratégie 2030 by sme mali do roku 2020 recyklovať 50 % komunálneho odpadu, čo sa nám nedarí plniť.

 Najviac vyprodukovaného odpadu je v decembri

Každoročne je v decembri zaznamenaný nárast objemu vyprodukovaného komunálneho odpadu. Zvýšené množstvo bioodpadu, plastových obalov a papiera si môžeme všimnúť vždy na konci decembra.

Výnimkou nie je ani sklo, ktorého sa v decembri každoročne vyzbiera najviac v porovnaní s inými mesiacmi. Práve sklo je najviac triedenou komoditou na Slovensku, ale je ho veľmi málo, keďže ľudia kupujú len minimum výrobkov v skle. A tak aj v recyklácií skla stále zaostávame za európskym priemerom, ktorý je 70 %. Na Slovensku dosahuje recyklácia skla úroveň približne 50 %.

Je to škoda, pretože sklo je jedným z materiálov, ktoré môžeme recyklovať opakovane bez akejkoľvek straty kvality. To znamená, že sklenená fľaša zo 100 % recyklovaného skla bude vizuálne, kvalitatívne aj hygienicky na rovnakej úrovni a na nerozoznanie od čerstvo vyrobenej sklenenej fľaše. To je veľká výhoda oproti plastovým obalom, ktoré možno recyklovať len obmedzene.

Snahou do budúcna by mala byť nielen vyššia recyklácia skla a ostatného triedeného komunálneho odpadu. Cieľom by mala byť postupná náhrada z hľadiska recyklácie nevýhodnejších materiálov a podpora používania obalov z materiálov s výbornými recyklačnými vlastnosťami.

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.