Sexuálna anorexia

Nechuť k sexu, čiže sexuálna anorexia nevylučuje záujem o druhé pohlavie - flirt, blízkosť a dotyky patria aj naďalej do kategórie príjemné. Podľa prieskumov sa určitý druh sexuálnej poruchy dotýka približne osemnástich percent európskych žien.

woman zdroj freepik.com

Je to podmienené skutočnosťou, že ženská sexualita je v porovnaní s mužskou sexualitou viac citovo podmienená a celkovo delikátnejšia. Tri štvrtiny z týchto žien sa sťažujú na nepríjemné pocity pri pohlavnom styku a nezáujem o milovanie. Každá desiata žena európskej populácie má problém s orgazmom.

Pre ženy, ktoré z rôznych príčin odmietajú prijímanie a dávanie sexuálnych dôverností, čiže sexuálne anorektičky, je sex rovnako odporný ako pre mentálnu anorektičku obed s troma chodmi. Odmietanie sexuálne zameraných dôverností však zvyčajne nevedie k odmietaniu druhého pohlavia ako takého; to znamená, že bežné dotyky, objatia, bozky a túlenie sa zostáva pre sexuálne anorektičky aj naďalej príťažlivé a príjemné; ale v okamihu prekročenia hraníc "nezáväznych hier" sa čosi zadrhne a nasleduje "komunikačný kolaps".

Nezáujem o milovanie sa pomerne často objavuje po pôrode, kedy je žena citovo orientovaná predovšetkým na dieťa alebo natoľko vyčerpaná starostlivosťou oň, že na sex nemá ani pomyslenie a túži hlavne po pokoji a odpočinku. Sexuálne naliehanie zo strany partnera potom v žene vyvoláva iba znechutenie a rastúci odpor. Ďalším dôvodom, prečo si žena vypestuje sexuálnu anorexiu sú nepríjemné pocity pri sexuálnom styku v dôsledku nešikovnosti alebo necitlivosti partnera, ktorý nie je schopný či ochotný správať sa inak. V danej situácii začína u ženy rásť voči partnerovi nedôvera, ktorá vedie až k úplnému znechuteniu a odcudzeniu. Poruchy sexuálneho správania a odpor k milovaniu vyvoláva aj nízke sebahodnotenie ženy, komplexy týkajúce sa vzhľadu a neschopnosť akceptovať vlastné telo. Veľkým problémom pre normálny sexuálny život a radosť z milovania je pohlavné zneužitie v detstve, hrubé správanie partnera, stres a psychické otrasy rôzneho druhu, ako aj ortodoxná náboženská výchova.

Sexuálna anorexia nie je nič absurdné a stretne sa s ňou v rôznych obdobiach života väčšina žien. Niekedy odoznie samovoľne so zmenou okolností, ktoré ju spôsobili; inokedy treba zapracovať na jej odstránení krok za krokom; a niekedy treba využiť aj pomoc odborníka. Za sexuálnu nechuť sa však určite netreba hanbiť alebo sa cítiť menejcenne, aj keď odvšadiaľ útočia rôzne prihlúple ankety, v rámci ktorých rôznorodé "celebrity" tvrdia, že sex je to najúžasnejšie čo zažívajú, z čoho automaticky vyplýva neexistencia akýchkoľvek problémov a nedostatkov ich sexuálneho života. V mnohých prípadoch sú tieto indície len zastieracím manévrom a spovedaní "nadľudia" majú toľko sexuálnych problémov, že by sa závistlivci nestačili čudovať.

Na čo netreba zabúdať? Hoci to tak nevyzerá, sexuálna anorexia sa do značnej miery týka vlastne všetkých. Súvisí to s tým "najbanálnejším" problémom partnerských dvojíc - neexistenciou celoživotného očarenia jedným milencom/milenkou. Taký je život. Je úplne normálne, keď po určitej dobe spolužitia prestanú byť pre seba partneri vzrušujúci alebo, dokonca, začnú k sebe sporadicky cítiť až určitý druh odporu. Hovorí sa tomu "únavový syndróm", "ponorková choroba" a tak podobne. Ak neexistuje iný dôvod znechutenia, prichádzajú na rad "oživujúce techniky" - sexuálne fantázie, búranie stereotypov... No v prípade, že sa sexuálna anorexia objaví už na začiatku vzťahu, odborníci radia - vycúvať.

Zdroj foto: freepik.com

Napísať komentár

Uistite sa, že všetky požadované (*) polia ste vyplnili. HTML kód nie je povolený.